— Han har gjort en veldig god jobb for selskapet og vi skulle gjerne hatt han med videre, men han har selv valgt å slutte, sier Lisbet Nærø. Hun begynte som ny konsernsjef for Tide ASA 1. september i år.

Tide ble tidligere i år splittet. Sjøvirksomheten ble utskilt i Tide Sjø Holding AS og overtatt av Stavangerske, mens bussvirksomheten fortsatte som børsnoterte Tide ASA.

— Det betyr at vi sitter igjen med bussvirksomheten, og trenger derfor å tilpasse både organisasjonen og ledelsesstrukturen til den nye hverdagen. Vi lever i en bransje med små marginer, og vi er for topptunge i dag, sier Nærø.

- Betyr det at det er flere ledere i Tide som har grunn til å frykte for jobbene sine?

— Nei, det trenger de ikke. Vi har gode dialoger med lederne våre, sier konsernsjefen.