NHOs regiondirektør i Sogn og Fjordane, Karin Helen Halle, har sagt opp, og erstatteren er snart på plass.

— Søkerlisten ser svært lovende ut, sier Wenche Lill Bach i personalavdelingen til NHO til Firda.no.

Solide krav

Ti personer har søkt på stillingen. Ansettelsen skal etter planen skje i september.

NHO vil ikke gå ut med navnene, men Bach forteller at søkerne har variert bakgrunn og variasjon i alder.

I stillingsannonsen stilte NHO følgende krav:

«Vi søkjer ein målretta person med brei leiarerfaring frå næringslivet. Du må vere kontaktskapande og kommunisere godt både skriftleg og munnleg. Du har god kjennskap til politiske prosessar. Evne til samarbeid, kreativitet og «begeistring» er viktige eigenskapar».

  • Se stillingannonsen her

Adopterte og sa opp

Selv om det er klar overvekt av mannlige søkere, er det også noen kvinner som ønsker å ta over etter Karin Helen Halle.

Karin Helle Halle fortalte i et intervju med Firda i mai hvorfor hun slutter: Hun er blitt mor til Shan Allan fra Kina, og flytter til hjembygden på Nordmøre for å gi 4-åringen samme oppvekst som hun selv hadde.

— Å være regiondirektør i dette fylket krever mye reising, og det er uforenlig med å ta vare på en liten gutt. Mange stiller opp for meg og henter i barnehagen, men det er ikke rett for ham, og det er ikke rett for meg, sa hun i intervjuet.

Halle har vært regiondirektør siden april 2002, og har tidligere vært reiselivssjef med base i Sogn og Stryn.

NHO Sogn og Fjordane har fem ansatte og kontor i Florø. De jobber opp mot medlemmene i området, lokale og regionale myndigheter og med lokalt opinionsskapande arbeid, ifølge hjemmesiden.

NHO har 20.000 medlemsbedrifter. 700 av dem befinner seg i Sogn og Fjordane og de har tilsammen 10.500 årsverk.