Thorbjørn Sirseth forsøkte forrige uke i det lengste å unngå konkursen. Torsdag kom han med et forslag om å betale inn deler av skattekravet på 4,6 millioner kroner. Dette ble imidlertid ikke godtatt av kemneren i Bergen.

Fredag fremsatte Sirseth et nytt tilbud, men også dette ble avslått. Ifølge en kjennelse fra Bergen tingrett i går mente Sirseth at han kunne komme med et enda bedre tilbud, men da han ikke kunne si noe om når — og størrelsen på dette - valgte kemneren å slå ham personlig konkurs.

Vedkjenner seg gjelden

Kravet på 4.589.384 kroner har sin bakgrunn i forfalte skatte- og avgiftskrav. Bostyrer Steinar B. Yndestad forteller til BT at rundt 1,2 millioner kroner av kravet er påløpte renter og omkostninger.

Sirseth har ifølge kjennelsen erkjent å skylde kemneren det nevnte beløpet, men viste i retten til at deler av kravet bygget på skjønnslikninger «som ikke reflekterte noen reell inntekt».

I retten vedgikk også Sirseth at han var insolvent, hvilket innebærer at han ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Drev Ulriksbanen

Ulriksbanen ble drevet og eiet av Thorbjørn Sirseth helt frem til driftsselskapet ble tvangsoppløst i oktober 2007. Selskapet hadde da hatt økonomiske problemer i flere år.

Like etter tvangsoppløsningen overtok Sirseths sønn, Christian Foss, driften av Ulriksbanen gjennom et nytt selskap. Foss har investert atskillige millioner i taubanen og restauranten på toppen. Det har bidratt til gode besøkstall så langt i år.

Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med Thorbjørn Sirseth mandag ettermiddag. Kjennelsen hvor det ble åpnet personlig konkurs mot Sirseth kan ankes innen én måned.