I flere brev til Bergen kommune skriver Tron Harald Bjerke, direktør for eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, at selskapet under ingen omstendighet vil si ja til riving av Bygarasjen, eller tillate annen bruk enn dagens.

Og han mener at Thon kan stoppe rivingen med loven i hånd. Først og fremst gjennom sameievedtektene for Bergen Storsenter og Bygarasjen av 29. juni 1987. Thon eier Bergen Storsenter, mens Bergen kommune eier selve Bygarasjen.

— Det heter i sameieavtalen at parkeringshuset ikke må benyttes til andre formål uten etter enstemmig beslutning. Og vi er uenig i riving, sier Bjerke.

I en fersk høringsuttalelse til den planlagte regulerings­avtalen for hele Nygårdstangen, skriver Bjerke:

— Bergen kommune har full reguleringsfrihet, men kommunen er like fullt bundet av privatrettslige avtaler ved en eventuell gjennomføring. Bergen Storsenter finner det derfor igjen nødvendig å klart meddele at vi vil påklage og følge opp med alle midler og det som ellers er nødvendig for å hindre riving av Bygarasjen.

Vil pynte på Bygarasjen

Bjerke sier at byrådets planer for Nygårdstangen isolert sett inneholder mange spennende løsninger for fortetting og mer bymessig utvikling i området.

— Men området kan utvikles sterkt uten at Bygarasjen rives. P-huset kan påbygges i høyden, og fasaden kan få et utseende som blir like tiltalende som et nybygg. Sett utenfra kan det se ut som en helt vanlig byeiendom. Det kan også legges på et lett-tak med grønne plener og vekster. Da får man også tilfredsstilt kritikken mot Bygarasjens utseende fra Fløyen. For også vi er enige i at Bygarasjen ikke fremstår som vakker i det bergenske bybildet, sier Bjerke.

I brevene til Etat for plan og geodata og byrådet, skriver Olav Thon Gruppen at kommunen ikke kan bruke ekspropriasjon for å få gjennomført riving.

Thon viser til at ekspropriasjon kan benyttes når det er nødvendig for å løse viktige samfunnsoppgaver som gjelder samferdsels­formål, skoler, flyplasser og annen viktig infrastruktur.

— Her synes formålet å være motsatt, nemlig å fjerne slik infrastruktur som kollektiv­terminal og offentlig parkering er. Og hensikten til kommunen er å selge området til private utbyggere, sier Bjerke.

- Vil tape enormt

- Hvorfor er dere så imot å rive?

— Fordi butikkene i Bergen Storsenter vil tape enormt i omsetning hvis P-plassene blir borte. Bergen Storsenter ble en realitet nettopp fordi vi hadde inngått en avtale om P-hus i tilknytning til butikkene. Mange av butikkene har allerede lidd som følge av all byggingen i nabolaget, og mange vil ut på grunn av usikkerheten. Derfor må vi kjempe med nebb og klør mot denne delen av reguleringsplanen. Vi gir oss ikke. Riving vil sette milliardverdier på spill, og være helt ødeleggende for våre 70 forretninger med over 800 ansatte.

- Men det planlegges jo parkering under Smålungeren? Det er kort vei dit ...

— Olav Thon Gruppen forvalter nær 90 kjøpesentre i Norge. Vi har lang erfaring innen dette feltet, og har gjennomført en rekke markedsundersøkelser. Derfor vet vi at parkering utenfor senteret vil få store konsekvenser for handelen. Om Bergen kommune eventuelt får til et P-anlegg under Små­lungeren, vil det slett ikke bety at de som parkerer der vil går tilbake til Bergen Storsenter for å handle. Dagens nærhet er helt avgjørende for butikkene i senteret. Det er ikke uten grunn at flere butikkeiere allerede har signalisert at de vil ut, sier Olav Thons eiendomsdirektør.