Tidligere rådmann i Bremanger kommune, Tor-Kristian Gulhaugen, og tidligere økonomisjef Reidar Håvardstun får begge en bot på 15.000 kroner for sin befatning med Terra-skandalen.

Det blir ikke tatt ut tiltalte mot noen av dem. Det skriver Fjordenes Tidende.

— Valgte forelegg

Politiadvokat Jørn Lasse Refsnes ved Sogn og Fjordane politidistrikt sier til avisen at de anser seg ferdig med saken.

Politiet har kommet til at det ble gjort endringer i kommunen sitt økonomiske reglement for å åpne opp for opsjoner.I e-poster mellom Gulhaugen/Håvardstun og irske Depfa Bank ble det sendt med et økonomisk reglement hvor det var gjort tilføyelser for opsjoner, forteller Refsnes.

— Reaksjonen er å oppfatte som mild, sett i forhold til alvorlighetsgraden i saken. Vi valgte forelegg siden dette er en gammel sak og vi har ingen holdepunkter for at det ble gjort for personlig vinning, sier politiadvokaten.

En rekke kraftkommuner investerte i risikofylte og kompliserte finansielle instrumenter gjennom Terra Securities, som i 2007 slo seg selv konkurs.

Gikk av i 2008

Det kom frem at Bremanger kommune kjøpte og solgte verdipapir for 1,8 milliarder kroner. Og sentrale personer i kommunen dro på turer sammen til Barcelona, Reykjavik og til Alta - betalt av Terra Securities.

I etterkant villle svært få mennesker i Bremanger vedstå seg at de kjente til den risikable verdipapirhandelen, men gjennom finansreglementet til kommunen lå ansvaret for investeringene hos rådmannen.

I 2008 gikk Tor-Kristian Gulhaugen av som rådmann. Han sa at det ikke skyldtes Terra-saken.

FÅR BOT: Rådmann Tor-Kristian Gulhaugen
ODDLEIV APNESETH (arkiv)