I 2000 haddeTelenor 2 millioner fasttelefonabonnenter. I dag er det 666.000 igjen. De sisteårene har Telenor mistet 100.000 fasttelefoniabonnenter årlig. Samtidig holderkostnadene ved å drifte fastnettet seg stabile. Telenor hadde i utgangspunktettenkt å stenge fasttelefon-nettet i 2017. Men nå har selskapet gått omstemtseg, og alle som ønsker, skal få beholde fasttelefonen så lenge de vil.

Informasjonssjefi Telenor, Kristine Meek, bekrefter at Telenor vil overføre en del av sineoppgaver til sin indiske partner Tata Consultancy Services (TCS).

— Telefon ernå i en prosess med å modernisere fastnettet. I praksis betyr dette at vi nåvil overføre en del oppgaver rundt leveranse av fasttelefoni til India, sierMeek.

Kan ikke utelukke overtallighet

Ifølge Meeker det oppgaver tilsvarende 22 årsverk som per i dag håndteres fra kontorene i Bergen, Trondheim, Stavanger, Fornebu og Bodø.

Beslutningen ble fattet 19. januar, og de ansatte på de fem kontorene fikkbeskjeden på et avdelingsmøte 21. januar.

— Hvorvidtoverføringen av oppgavene vil medføre overtallighet er for tidlig å si, menvi kan ikke utelukke overtallighet. Det er planlagt en beslutning rundt dettefør sommeren, sier Meek og legger til:

— Vi vil se påhvilke muligheter vi har til å tilby de ansatte andre stillinger i Telenor,eller å løse dette med mest mulig naturlig avgang.

Meekforteller at prosessen med å forenkle prosesser, produkter og systemer påfastnettområdet startet i juni i fjor, og vil pågå frem til 2017.

- Problematisk

— Nå jobbervi med hvordan man best mulig kan overføre oppgavene til TCS, fortellerMeek.

Per Gunnar Salomonsen, konserntillitsvalgt for EL & IT Forbundet mener Telenors flytting av arbeidplasser til India er svært problematisk.

— Å sende norske arbeidplasser på billigsalg til lavkostland, er vi svært skeptiske til, sier han.