Fredag ettermiddag skjedde det igjen: Telenors kunder opplevde at mobilnettet var nede. Denne gangen gjaldt det ikke i hele landet, men kunder i Nordland, Møre og Romsdal, Troms og Sogn og Fjordane var uten GSM-nett i nærmere tre timer, skriver aftenposten.no.

Trafikk over tålegrensen

Ifølge dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, var Telenors nett sprengt.

— I dag var vi over grensen for hvor mye trafikk nettet tåler. Årsaken skjønner vi ikke. Vi er svært ukomfortable med denne situasjonen, sier Bjørn Amundsen.

-Hvorfor har dere ikke skjønt dette før?

-Det er et godt spørsmål. Det er en svært beklagelig situasjon, svarer Amundsen.

Trafikken i mobilnettet har vært tilnærmet normal fra 17.30, ifølge Ragnar Kårhus, administrerende direktør i Telenor Norge. Han informerte pressen på et møte fredag ettermiddag. Konsernsjef Jon Frederik Baksaas deltok på telefon fra St. Petersburg i Russland.

— Det er svært beklagelig at vi nok en gang har en ustabilitet på nettet. Vi ser alvorlig på at dette skjer igjen. Vårt hovedfokus er å finne feilen først og rette den. Men nettet er i bedring på de punktene hvor vi har hatt svakheter, meddelte konsernsjefen på telefon fra Russland.

Sliter med kapasiteten

På pressekonferansen erkjente Ragnar Kårhus at Telenor har en kapasitetsutfordring:

— Vi har vært klar over at vi har en kapasitetsutfordring, og vi opererer tettere på kapasitetstaket enn vi har vært klar over, sier Kårhus.

Dette ble selskapet først klar over da nettet kollapset forrige fredag, ifølge konserndirektøren. Han kan ikke garantere at lignende hendelser ikke skjer igjen.

— Vi kan ikke si at dette ikke skjer igjen, men når dette først skjer, har vi nå rutiner på plass som identifiserer problemene umiddelbart. Når vi møter utfordringer for kapasitet, er konsekvensene for kunder vesentlig mindre nå enn tidligere, sier Kårhus, og viser til at det tok 2,5 timer før driften var tilbake til det normale.

Samme forløp, mindre omfang

Ifølge Kårhus inntraff hendelsen litt før klokken halv tre fredag ettermiddag, og førte til begrenset fremkommelighet enkelte steder i landet.

Et brudd i et samband mellom Trondheim og Bodø ledet det til det samme hendelsesforløpet og konsekvensene som forrige fredag, men med mindre omfang. Da brøt mobilnettet i hele landet sammen, og mellom 2 og 3 var helt uten dekning. Problemene varte i nesten ett døgn.

Problemene ble lokalisert til en server i Trondheim, og Telenor valgte å foreta en avgrensning på to punkter på 2G-nettet (GSM-nettet) som berørte kunder i Nordland, Møre og Romsdal, Troms og Sogn og Fjordane.

All fastnettrafikken og 3G-nettet har fungert som normalt, men enkelte av bedriftskundene opplevde problemer fordi tjenesten er knyttet til serveren Telenor har hatt kapasitetsproblemer på.

Nøyaktig hvor mange kunder som ble rammet av sammenbruddet i mobilnettet, kunne ikke Kårhus svare på, men svarte at langt færre ble rammet denne gang.

Jobber på spreng

Nå overvåkes alle punkter på nettet svært nøye. I tillegg ser Telenor på muligheten for å redusere signaliseringstrafikk og om hvordan kapasitetsnivået utnyttes.

— Vi jobber på spreng for å få en normal driftssituasjon for kundene våre, sier Kårhus.

På spørsmål om situasjonen oppleves som pinlig, svarte Jon Frederik Baksaas følgende:

— Dette er jo vondt for en telefonleverandør med et moderne telenett og det er like vondt som det var forrige helg. Ordet du bruker er noe vi tar innover oss.

Si din mening i kommentarfeltet under!