Iforslaget til velferdsresolusjon som blir behandlet av landsmøtet til Høyre lørdag, er satsing på velferdsteknologi et av hovedpunktene.

«Enbevisst og fremtidsrettet bruk av ny teknologi på velferdsområdet kan gjøre detmulig for flere å bli boende hjemme lenger og til å klare flere gjøremål påegen hånd. Ny teknologi kan også gi et bedre tilbud til dem som har enomsorgsplass».

Blanteksemplene på slik velferdsteknologi som er nevnt i resolusjonen, er enoffentlig helseportal på nett, e-journaler og trygghetsalarmer. Men fratalerstolen ble det nevnt flere eksempler, deriblant sensorer som varslerpersonalet når noen faller ut av sengen sin, og automater som sørger for atpasientene får rett dose medisiner.

Robotselen

Høyre-lederErna Solberg forteller selv om sin opplevelse med en såkalt robotsel da hunbesøkte et sykehjem i Nøtterøy. Robotselen brukes som kjæledyr i en avdelingfor demente.

— Detvar en kjempeflott sel, som ga veldig mye varme og respons når man tok på den.Pasientene elsket den, samtidig som det ble langt mindre arbeid for personaletenn om avdelingen skulle hatt et ekte kjæledyr, sier hun, og minner om at hunhar erfaring med ekte seler fra sin gamle arbeidsplass, Akvariet i Bergen.

Ikkekalde hender

Solbergavviser at Høyre vil erstatte ”varme hender” med kald teknologi.

— Tvertimot. Velferdsteknologien gir tid til de varme hendene. Når sykepleierne foreksempel slipper å bruke en time hver dag til å sortere piller, får de mer tidtil å være med pasientene.

Andrepunkter i den foreslåtte velferdsresolusjonen er blant annet:

  • Åbygge ut hjemmebaserte tjenester, dagtilbud og avlastningsordninger slik atalle kan bo hjemme så lenge de ønsker og kan, samtidig som det er trygghet forat det er plass på sykehjem, i omsorgsboliger eller i bofellesskap når detrenger det.
  • Styrkevalgfriheten for brukerne og få større åpenhet om kvaliteten på tjenestene somytes.
  • Deansatte i omsorgsyrkene skal få bedre tilbud om etter- og videreutdanning.

Si din mening i kommentarfeltet under!