Bergenserne kjørte mer taxi og drosjenæringen økte omsetningen i 2010, viser tall fra drosjesentralene i Bergen og Statistisk sentralbyrå. Det samlede driftsresultatet for de tre største drosjesentralene var likevel svakere enn i 2009.

Taxi1 har mest grunn til å være fornøyd med fjoråret. Driftsresultatet snudde fra minus 300.000 til pluss 2,4 millioner kroner og er det beste i selskapets historie.

- Vi har endelig fått kontroll på kostnadene våre, og nå er vi klar for å ta ytterligere markedsandeler fremover. 2011 skal være konkurransens år for oss, sier daglig leder i Taxi1, Robert Aasmul.

Markedslederen

Mens antall løyver hos de større konkurrentene sank, eller sto på stedet hvil, økte Taxi1 antallet løyver i drift fra 35 til 48. Veksten har fortsatt inn i 2011 og målet er å ha 100 Taxi1-biler på veiene innen utgangen av året, ifølge Aasmul.

Bergen Taxi har 60 prosent av taxiløyvene i Bergen og omegns-kommunene. Det er maksgrensen som fylkeskommunen til-later én enkelt sentral å ha.

—  Samtidig er det kommet 30 nye løyver på veien i 2010. I en situasjon hvor det er flere kjøretøyer som skal dele på de samme oppdragene, så er det klart konkurransen blir tøffere, sa administrerende direktør i Bergen Taxi, Jan Valeur, til bt.no da resultatene deres ble lagt frem i april. Han er imidlertid fornøyd med resultatet for 2010, til tross for en nedgang fra året før.

— I 2009 hadde vi det beste resultatet noensinne. Vi er godt fornøyd også med resultatet for 2010. Hovedårsakene til fallet er at den månedlige avgiften taxi-eierne betaler til oss har vært uforandret i 2010 samt at vi har foretatt større investeringer i ny taksameterteknologi, sier Valeur.

De ulike sentralene har forskjellig regnskapspraksis og organisering. Tallene er derfor ikke direkte sammenliknbare.

Liten priskonkurranse

Konkurransen mellom drosjesentralene står først og fremst om drosjeeierne. Taxi1 priser seg aggressivt mot løyvehaverne og tilbyr blant annet halv sentralavgift det første året for dem som knytter seg til deres sentral.

- Vi legger opp til knallhard konkurranse og jeg antar at de andre sentralene irriterer seg grønn over at vi kjører dem så hardt, sier Aasmul.

Bransjens prising mot kundene er langt mer defensiv. Manglende prisfølsomhet hos kundene trekkes frem som en viktig forklaring.

—  Bergen taxi har på grunn av sin størrelse og tilgjengelighet et konkurransefortrinn, sier Jan Tennfjord i Norgestaxi Bergen.

— Så selv om Bergen Taxi er den dyreste sentralen i rush-tiden så er de den foretrukne sentralen for mange, sier Tennfjord.

Ufølsomme

Utredningssjef i Norges Taxiforbund, Jørn Berthelsen, understreker også kundenes manglende prisfølsomhet.

- Våre undersøkelser viser at pris ikke er spesielt viktig når folk skal ta drosje. Det som er avgjørende for kundene er tilgjengelighet, komfort og ryktet til sentralen, sier Berthelsen.

- I Bergen er det mindre prisforskjeller mellom de ulike sentralene enn andre steder det er naturlig å sammenligne med. Bergen taxi leder an i prissettingen og så justerer de andre seg fortløpende litt lavere. Vi ser også at mindre sentraler bruker høy pris på ulønnsomme tider til å skyve kunder over på konkurrentene, sier Berthelsen.

—  Konkurransen i Stavanger er eksempelvis hardere enn i Bergen. Det gjør seg blant annet utslag i at gjennomsnittlig inntekt pr. løyve er høyere i bergensregionen, sier utredningssjefen.

Tall Taxiforbundet har samlet, viser at i Rogaland er omsetning pr. løyve ca. 850.000 kr mens snittet i Hordaland var på 945.000 i 2010.

Hva synes du om saken? Si din mening under.