En kjennelse fra Bergen tingrett slår fast at tidligere advokat Odd Drevland skal fremlegge kopi av en rekke potensielle bevis i saken mot ham.

Det betyr at Taxi Vest for første gang kan få tilgang på de fakturaer som i stor grad danner tvisten mellom dem.

— Vi venter på at avgjørelsen skal bli rettskraftig, men for oss er det viktig at vi forhåpentlig får frem en del ting som vi mener kan ha betydning for saken, sier advokat Morten Dømbe Haldorsen fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Undersøker villaen

I tillegg til fakturaene, mener retten at Taxi Vest skal få tilgang på økonomiske detaljer rundt ekteparet Drevlands salg av deres tidligere bolig i Kalvedalsveien, samt en rekke andre dokumenter (se fakta).

Tingretten mener det ikke kan utelukkes at informasjon rundt villasalget kan ha betydning for tvisten.

— Vi er glad for at tingretten sier at disse dokumentene kan være relevante for saken, fordi det har vært totalt motvilje mot å fremlegge dem. Det kan gi oss viktig fakta om viktige hendelser lang tilbake i tid, sier Haldorsen.

VILLAEN: Ekteparet Drevlands tidligere villa i Kalvedalsveien er på 500 kvadratmeter. I 2010 ble den solgt til mesterpianist Leif Ove Andsnes. Taksten var 11,25 millioner kroner da den ble lagt ut for salg i mars samme år.
Odd Mehus

Anker kjennelsen

Som selskapetTaxiVestsadvokat styrte Odd Drevland en klientkonto hvor det ble innbetalt 2,8 millioner kroner.

Pengene har han nektet å betale ut.

Ifølge en revisorrapport skal han ha tatt ut minst 1,6 millioner kroner fra denne kontoen. Drevland selv begrunner det med arbeid han har utført for TaxiVest, og viser til en avtale fra 2003 med avdødeTaxiVest-gründer Norleif Ulveseth. Det er fakturaer fra disse overføringene som retten mener Taxi Vest blant annet skal få tilgang på.

Per Magne Kristiansen, Drevlands advokat, sier til BT at de kommer til å anke saken.

— Det er fordi vi mener kjennelsen gjelder dokumenter som ikke har noe med Odd Drevland å gjøre. Det omfatter alle dokumentene, sier Kristiansen.

IRRELEVANT: Odd Drevlands advokat, Per Magne Kristiansen, mener dokumentene ikke har relevans for saken.
Tor Høvik

Tingretten mener på sin side at det ikke kan utelukkes at dokumentene har betydning for saken.

— Det er en avsporing, sier Kristiansen.

Møtes i februar

Taxi Vests advokat ønsker ikke å kommentere hvorfor oppgjøret etter ekteparets Drevlands bolig er interessant for saken.

— Generelt sett ønsker vi å finne ut om uttakene fra klientkontoen til Taxi Vest var berettiget eller ikke. Det kan godt være at det viser seg at noen av disse dokumentene ikke har relevans likevel, men da har vi i alle fall fått avklart det, sier Haldorsen.

Saken som har vart mellom partene siden mislykkede forsøk i forliksrådet i 2007, skal etter en rekke forsinkelser gå for Bergen tingrett 2. februar 2015.