Etter konkursen til Flybussbergen har nå Robert Aasmuls taxiselskap søkt om ruteløyve for å kjøre flybuss til Bergen lufthavn Flesland.

Det er tre strekninger Taxi 1 har søkt ruteløyve for flybuss om.

Strekningene det gjelder er:

  • Bergen sentrum — Flesland
  • Åsane terminal - Flesland
  • Haukeland - Nesttun - Flesland
  • Dette er tilnærmet de samme strekningene som Flybussbergen opererte på. Det vi har søkt om nå er ekspressbussruter, forklarer Aasmul.

Bare småbusser

Om søknaden blir godkjent av Hordaland fylkeskommune, vil Aasmul denne gang gå frem anerledes enn han gjorde med Flybussbergen.

— Vi vil starte en rute av gangen med småbusser. Vi skal være en tilbringertjeneste, ikke frabringer. Det er fordi vi ikke har tilgang til flybussholdeplassen på Flesland. Vi skal kjøre passasjerer bort til flyplassen, så tilbake igjen, forklarer han.

Aasmul sier han har tatt lærdom av forrige forsøk.

— Derfor gjør vi det i et roligere tempo denne gangen. Vi skal skynde oss langsomt, dersom søknaden blir godkjent.

Få merknader

Byrådet i Bergen har på vegne av kommunen kommet med sitt høringsutspill til søknaden, som til syvende og sist avgjøres av Hordaland fylkeskommune.

Politisk rådgiver Reid Ivar Dahl i byrådet opplyser om at det ikke var andre aktører som søkte på løyvene.

Bergen kommune har ingen merknader til strekningen mellom Åsane og Flesland. Kommunen har imidlertid ytret ønske om et annet trasévalg i ruten mellom sentrum og lufthavnen.

Strekningen Bergen sentrum - Flesland er foreslått med holdeplass fra Fisketorget. Kommunen ønsker ikke at Taxi 1 får benytte Fisketorget som holdeplass, fordi byrådet mener det er kapasitetsproblemer der, spesielt om sommeren.

— Byrådets innspill høres fornuftig ut. Det er flott at de kommer med konstruktive innspill til søknaden, sier Aasmul.

Taxiselskapets søknad om ruteløyve for flybuss vil sannsynligvis behandles av fylkeskommunen i løpet av mai.

— Jeg er forsiktig optimist. Om denne prosessen tar noen måneder, så gjør den det, sier Aasmul.