Avsløringen av Ivar Søviks skatteunndragelse har en historie litt utenom det vanlige. Det hele startet for tre år siden da en utro tjener i Liechtenstein-banken LGT stakk av med lister over 1400 kontohavere i banken.

Listen solgte han til tyske myndigheter for nærmere 40 millioner kroner. Myndighetene betalte gladelig for å kunne ta egne statsborgere som hadde lurt seg unna skatt ved å gjemme pengene i skatteparadiset.

To navn fra vest

Etter hvert fikk også Norge tilgang til listene, noe som naturligvis var svært verdifullt for norske skattemyndigheter. To av kontohaverne i Liechtenstein-banken viste seg å holde til i Skatt Vests område, blant dem Ivar Søvik.

Underdirektør Anna Kirkeluten i Skatt Vest forteller at det er relativt liten sjanse for at saken mot Søvik ville blitt rullet opp uten listene fra Liechtenstein.

-Etter at vi fikk denne informasjonen har vi gått gjennom hvilke opplysninger vi tidligere har mottatt fra de aktuelle personene. I denne saken ble det anmeldelse og politietterforskning, sier Kirkeluten.

72 har søkt amnesti

Som følge av internasjonalt press har en rekke tidligere skatteparadiser de siste årene inngått skatteavtaler med Norge og andre land.

I løpet av de siste to årene har 72 personer meldt inn skjulte utenlandsformuer til Skatt Vest. Ifølge Kirkeluten dreier dette seg om samlede formuer på 566 millioner kroner.

I januar kom Norge og Sveits til enighet om en skatteavtale. Det førte til at flere meldte seg.

— Det kommer alltid noen forespørsler i etterkant av slike avtaler. Det skyldes nok at oppdagelsesrisikoen har økt, sier Kirkeluten.