Mandag 13. august kl. halv ti må Odd Arild Drevland etter planen møte opp i rettssal 2 B i tinghuset i Bergen.

Dersom Drevland ikke klarer å skaffe til veie i overkant av 140.000 kroner innen den tid, risikerer den tidligere, profilerte advokaten å gå personlig konkurs.

Venter fremdeles

Det er Taxi Vest som har begjært Drevland konkurs. Bakgrunnen er at han ennå ikke har betalt i overkant av 140.000 kroner i saksomkostninger til Taxi Vest, etter at han i november innrømmet at han skyldte

selskapet penger som det hadde hatt stående på en klientkonto (se fakta).

Ifølge en dom fra Bergen tingrett fra 24. november i fjor, skulle Drevland dekke Taxi Vests saksomkostninger på 113.440 kroner, pluss merverdiavgift. Betalingsfristen var to uker.

— Taxi Vest har ennå ikke mottatt pengene, sier advokat Morten D. Haldorsen, som representerer Taxi Vest.

- Drevland vil betale

— Dette vil bli ordnet opp i, sier Drevlands advokat, Per Magne Kristiansen.

Han var ikke kjent med konkursbegjæringen før BT tok kontakt mandag formiddag – det var heller ikke Drevland før han kom tilbake til Bergen før helgen. Normalt sendes det konkursvarsel med 14 dagers betalingsfrist før det sendes konkursbegjæring. Ifølge Kristiansen er det ikke gjort i dette tilfellet, fordi Taxi Vest tidligere har begjært utlegg i Drevlands eiendeler, uten at det var penger å hente.

— Da er konkursvarseli og for seg ikke nødvendig, sier Kristiansen.En kredittsjekk hos ratingbyrået Dun & Bradstreet viser at Odd Drevland personlig er oppført som "betalingsudyktig". Drevlands enkeltpersonforetak er også oppført med fem uoppgjorte inkassosaker. Samtlige inkassosaker dreier seg imidlertid om beløp under 7000 kroner. Ifølge en bokettersynsrapport skyldte Drevland ved utgangen av august i fjor også 1,2 millioner kroner i merverdiavgift.

— Har Drevland penger til å betale kravet fra Taxi Vest?

— Kravet blir betalt, sier Kristiansen.

Skylder mye mer

Beløpet Taxi Vest nå går til skifteretten for å få inndrevet, er kun en brøkdel av det Drevland skylder dem. Foruten saksomkostningene, skylder Drevland Taxi Vest pengene de hadde stående på en klientkonto hos ham.

Ifølge en rapport som ble utarbeidet etter et bokettersyn hos Drevland, ble det opprinnelig innbetalt 2,8 millioner kroner på Taxi Vests klientkonto. Gjennom i alt 25 ulike utbetalinger, skal Drevland i perioden 2007 til 2011 ha motregnet salær på til sammen 1,6 millioner kroner.Det skal nå stå igjen om lag en halv million kroner på klientkontoen.

Ba om å få ut restbeløp

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har oppnevnt en forvalter som nå styrer over Drevlands klientmidler.

— Vi har bedt forvalteren om å få utbetalt innestående beløp, men regner ikke med at det vil skje noe særlig nå i ferien, sier Morten D. Haldorsen.

Taxi Vest er også i en dialog med Drevlands ansvarsforsikringsselskap, for å få ut pengene som mangler fra kontoen.