2013 var et jubelår for aksjeinvestorer, inkludert de tre aksjefondene til Skagen, som hadde en avkastning på mellom 20 og 31 prosent, melder Stavanger Aftenblad.

Det tjente fondssparerne på, men også Skagen AS kunne innkassere tidenes overskudd: 699 millioner var overskuddet etter skatt. Samlede inntekter var nesten 1,9 milliarder kroner. Det gir en fortjeneste på 37 kroner for hver hundrelapp i omsetning — etter skatt!

Gleder seg

- Er ikke dette en uforskammet høy lønnsomhet?

— Jeg er glad vi har levert bra overskudd. Det betyr at vi har levert bra avkastning til kundene og bra meravkastning. Jeg er også glad at vi leverer dette i konkurranse med fond internasjonalt. 60 prosent av Skagens fondsmidler er eid av utenlandske kunder. Det gir eksportinntekter. Jeg synes man bør glede seg over Skagens resultat, akkurat som man gleder seg over gode resultater i andre eksportbedrifter, sier Harald Espedal, administrerende direktør i Skagen AS.

Over 94 prosent av Skagenfondenes forvaltningskapital på 128 milliarder står i aksjefond, men bare ett av de tre aksjefondene gjorde det bedre enn indeksene de sammenligner seg med, såkalte referanseindekser.

To av tre under målestokk

Her er fondenes prestasjoner gjennom fjoråret. I parentes avkastning i referanseindeksen:

  • Skagen Vekst: 25 pst. (28,6 pst.)
  • Skagen Global: 31,1 pst. (33,9 pst.)
  • Skagen Kon-Tiki: 19,6 pst. (6,2 pst.) Det er altså Kon-Tiki, som gir de desidert største inntektene for Skagen. Rundt to tredeler av Skagens inntekter skriver seg fra dette fondet.

Lenge til neste gang?

— Skagen skal ha mye flaks for å få et like godt år i år, som dere hadde i fjor?

— Ja, 2013-resultatet kommer ikke hvert år. Sånn er det. Vi starter på null hvert år, og det vil nok gå en del år før vi gjør det like bra, sier Espedal.

Kristian Falnes forvalter Skagen Global, som gjorde det svakere enn referanseindeksen i fjor. Han tar mål av seg å gjøre det bedre i år.

— Vi underpresterte i fjor og har ambisjoner om å gjøre det bedre i år. Vi håper det blir vesentlig bedre i år sammenlignet med referanseindeksen, sier Falnes.

6 milliarder ut

I løpet av fjoråret trakk kundene ut 6 milliarder kroner mer ut av fondene, enn det som ble skutt inn. Ifølge viseadministrerende direktør Timothy Warrington, som har sittet i denne stillingen siden i sommer, skyldes dette i første rekke uttak gjort av institusjonelle investorer.

Likevel økte fondskapitalen fra vel 109 milliarder ved forrige årsskiftet til 128 milliarder ved utgangen av fjoråret. Veksten skyldtes først og fremst kraftig kursutvikling gjennom året.

Solide utbytter

Skagen er et privat eid aksjeselskap og har derfor ingen plikt til å gå ut med informasjon om bonuser i selskapet, bortsett fra det som blir gitt til administrerende direktør. Det skal føres i regnskapet som går til Brønnøysundregistrene.

Selskapet opplyser likevel at nøkkelpersonene Harald Espedal, Global-forvalter Kristian Falnes og Kon-Tiki-forvalter Kristoffer Stensrud hver får 21 millioner kroner i bonus etter fjoråret.

— Av dette er vi forpliktet til å sette av halvparten i Skagens fond i tre år fremover, sier Espedal

Det øvrige millionene går inn i investeringsselskaper de tre eier. Der går også utbyttet basert på eierandelene de har i Skagen. Espedal og Falnes får 57 millioner hver i utbytte, mens Stensrud mottar 182 millioner.

Espedal har en fastlønn på 1,4 millioner i året, knapt halvparten av det han må betale i formuesskatt i år.

Resultat for Skagen AS

2013 2012 Endring

Driftsinntekter: 1880 919 105 %

Resultat f. skatt: 975 270 261 %

Res. etter skatt: 699 191 267 %

Utbytte: 699 150 366 %

Resultattall i millioner