Under generalforsamlingen i Shippingklubben i Oslo nå i ettermiddag fikk Berge Gerdt Larsen 58,1 prosent av stemmene i mot seg da han foreslo å kaste styret.

**Les også:

Petrojack konkurs**

Petrolia Drilling er det eneste gjenlevende selskapet i Berge Larsen gigantiske riggsatsing. Nå har han mistet styringen også med dette selskapet. Rundt 20 prosent av aksjene i Petrolia var ikke nok. Han hadde regnet med støtte fra Petrojack, et annet selskap i Larsen-sfæren, som eier 25 prosent i Petrolia Drilling.

Men tidligere i dag sendte styret i Petrojack selskapet sitt til skifteretten. Dermed har tre av de fire selskapene i Larsens gigantiske riggsatsing gått konkurs. Fra før har Petroprod og Petromena gått over ende.

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Petrolia i dag ble utløst da styret i selskapet sa opp management avtalen selskapet hadde med Larsens heleide, Larsen Oil & Gas. Da bad Berge Larsen om ekstraordinære generalforsamling for å kaste sine gamle venner i styret.

Petrolia Drilling vil nå fortsette byggingen av sin egen administrasjon. I november i fjor ansatte de Bernt Skeie som administrerende direktør. Nå er det i ferd med å flytte ut av Larsens herskapsbolig i Hopsnesveien. I stedet vil de etablere seg i det gamle Reksten-bygget i Fjøsangerveien.