Fjoråret ble en miserabel affære for den delen av Borea-systemet som vesentlig investerer i børsnoterte verdipapirer. Det ble tatt tap, både realiserte og ikke-realiserte, på oppunder 950 millioner kroner, inkludert vel 44 millioner for et selskap som nå er lagt dødt og som var i virksomhet cirka et halvt år i fjor, Borea AS.

De store taperne

  • Borea Noterte I AS fikk årsresultat på 257,7 millioner i minus. Det var bokført verdier i selskapet for 356,5 millioner ved siste årsskifte. Virksomheten i Borea AS er overført Noterte I.
  • Borea Noterte II AS fikk minus 367,5 millioner. De bokførte verdiene ved årsskiftet var på knappe 500 millioner.
  • Tredjemann på laget, Borea Noterte III AS, måtte finne seg i å tape 268 millioner før skatt. Her lå de bokførte verdiene ved årsskiftet på 394 millioner.

— Vi ble truffet av den kraftige korreksjonen i verdipapirmarkedene i siste halvdel av 2008. Dette medførte at vi i fjor fikk en negativ performance på vår forvaltning på rundt 55 prosent. Oslo Børs falt til sammenligning 54 prosent. I 2009 ser det bedre ut og vi er pr. utgangen av juni opp 27 prosent på totalen, hvorav aksjeporteføljen er opp 34 prosent, sier daglig leder og partner, Harald Mowinckel Troye i Borea-systemet.

Hovedaktørene

Det er forskjellige investorer i hvert av disse selskapene, men hovedaktørene i Borea-systemet er finans-, industri- og shippingkjendisene Trond Mohn, Helge Møgster, Fritz Riber og Morten Ulstein. Samtlige er i milliardærklassen.

I tillegg til de noterte aksjene er Borea Holding AS største aksjonær i Holberg Forvaltning AS i Bergen med en eierandel på 28 prosent. En aksjeandel på 40 prosent i Formuesforvaltning Vest AS i Bergen hører også med.

Ikke helsvart

Men alt er ikke like svart hos folkene i Hansas gamle administrasjonsbygg på Kalfaret

Borea Opportunity II AS, fikk i fjor et plussresultat på 244 millioner kroner.

— Dette resultatet kommer i hovedsak fra gevinsten etter salget av Scandinavian Electric Holding AS, opplyser Harald Mowinckel Troye.

To tredjedeler av eierselskapet i Scandinavian Electric-systemet i Bergen ble kjøpt fra gründeren Jan Berg og toppledelsen i konsernet for to år siden for 160 millioner kroner. I 2008 ble resten av aksjene kjøpt for nesten like mye.

Borea snudde seg rundt og solgte hele bedriften videre til Rolls-Royce for 430 millioner kroner.

Gevinsten fra salget gikk direkte tilbake til eierne av Borea Opportunity II AS, blant annet Vital, Sparebanken Vest og Trond Mohn.

Da 2/3-deler av Scandinavian Electric-systemet ble kjøpt var Borea Opportunity II sin egenkapitalinnsats 27 millioner kroner. Det gir noe over 10 ganger avkastning på kapitalen på ett år.

Klar til nysatsing

Private Equity-delen av Borea sitter på en pengesekk som inneholder 750 millioner kroner i kontanter.

— Vi er klare til å bruke disse pengene til å investere i nye potensielle selskaper. Vi ser spennende muligheter i dagens marked. Mange bedrifter trenger kapital og aktive eiere i tøffe tider, sier Harald Mowinckel Troye.

Virksomheten denne delen av systemet drives av Borea Opportunity Management AS.

700 ansatte

Borea Opportunity II AS er nå hovedeiere Dekk 1-kjeden, Ocea AS og Software Innovation AS.

Til sammen har disse selskapene rundt 700 ansatte og en omsetning på over en milliard kroner, med et resultat i fjor på 31 millioner kroner før finansposter, skatt, avskrivninger/nedskrivninger, såkalt EBITDA-resultat, som det heter i finans- og analytikerkretser.

Det er i 2009 etablert et nytt investeringsselskap i Borea-familien under navnet Borea Recovery AS.

MILLIARDÆR: Industrimagnaten og filantropen Trond Mohn er blant aksjonærene som har tapt store penger på Borea.
Arkiv