— Vi må bare gratulere Universitetet i Stavanger. Vi vet at vi sendte inn en god søknad, så dette må jo bety at de har levert en veldig god søknad. Vi håper at våre miljø vil kunne samarbeide med det nye senteret i Stavanger, sier Helge K. Dahle, dekan på det matematiske naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.

10 millioner i året

Det nye senteret skal utvikle kunnskap og teknologi for å øke utvinningsgraden ut over det som ligger i dagens vedtatte planer for drift av feltene. Olje- og energidepartementet støtter senteret med 10 millioner kroner i året over fem år. Senteret skal også medfinansieres av næringslivet.

Gjennom Uni Research har Universitetet i Bergen de siste ti årene hatt et såkalt Senter of Excellence som har forsket på nettopp metoder for å få mer ut av oljeressursene. Bevilgningene til dette senteret gikk ut ved årsskiftet.

— Hadde det nye senteret blitt lagt til Uni Research ville det selvsagt betydd langt større aktivitet i årene fremover. Vi har bygd opp tunge miljø, som ikke vil forsvinne. Men det er klart at vi er skuffet, sier Dahle.

Oljeselskap støttet Stavanger

Mens forskningen som har foregått på Uni Research i Bergen har vært tung akademisk, legges det opp til at det nye senteret skal jobbe tettere opp mot industrien og ligge lenger ut i innovasjonskjeden.

— Der kan det tenkes at Stavanger stiller sterkere, sier Dahle.

— Stavanger skal ha fått støtte fra flere store oljeselskap?

— Jeg håper ikke det har vært utslagsgivende. Jeg tar for gitt at det er den vitenskapelige kvaliteten som har vært avgjørende her, sier Dahle.

- Veldig synd

Ove Lunde, daglig leder i interesseorganisasjonen HOG Energi, sier at han synes det er veldig synd at ikke Bergen får et senter som kan videreføre kompetansen som er bygd opp gjennom ti år.

— Nå må vi bare samle trådene og finne ut hvordan vi tar dette videre, sier han. Selv tror han kontakten med operatørene og de som driver i Nordsjøen kan ha veid tungt da lokaliseringen av det nye senteret skulle avgjøres.

— Her har nok Stavanger hatt et tyngre miljø å støtte seg til enn det vi her i Bergen har hatt, sier Lunde.

Kan gi milliardinntekter

Olje- og energiminister Ola Borten Moe påpeker i en pressemelding at en økning i utvinningsgraden på bare en prosent, vil med dagens oljepris gi en ekstra bruttoinntekt på over 300 milliarder.

— En investering i utvikling av ny kunnskap og teknologi på dette området sikrer store inntekter til fellesskapet. Universitetet i Stavanger hadde ifølge Forskningsrådet den sterkeste søknaden, og jeg ser frem til å følge etableringen av senteret, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

I pressemeldingen står det at høy vitenskapelig kvalitet er et hovedkriterium for tildelingen. Samtidig forutsettes at det nye senteret skal bidra med næringsrettet forskning, forskerutdanning og langsiktig kompetansebygging for økt utvinning på norsk sokkel. Det skal også legges til rette for samarbeid mellom industrien og forskningsmiljøene slik at nye løsninger raskt kan tas i bruk.