Det er slutningen i en kjennelse fra Larvik tingrett, der Rieber-konsernet hadde anklaget konkurrenten Baxt for å kopiere lefser og kaker fra Rieber-eide Lierne Bakeri.

Ut av hyllene

Rieber-konsernet trakk kakekonkurrenten for retten etter at de selv hadde tapt en viktig kontrakt med dagligvarekjeden NorgesGruppen i fjor høst. Lierne Bakeri hadde i flere år vært kake— og lefseleverandør til NorgesGruppens butikker. Men etter at Rieber kjøpte bakeriet, mente NorgesGruppen at den bergenske matvareprodusenten ble for dominerende og valgte konkurrenten Baxt. Når Baxt så startet leveringen var kakene og lefsene så like Lierne Bakeri sine, at Rieber mente det var ulovlig kopiering. De krevde en midlertidig forføyning for å få stoppet Baxt.

— Det var ikke uventet at vi ikke fikk gjennomslag for en midlertidig forføyning, for det skal svært mye til i en slik sak. Men vi står fast på at Baxt har brutt markedsføringsloven, og venter på en endelig behandling i domstolen, sier direktør for Rieber i Norge, Ingrid Tjøsvold.

Konkurrenten Baxt er fornøyd etter rettsavgjørelsen.

— Vi er tilfreds med kjennelsen. Vi har Rieber som en respektert konkurrent ute i felten, og håper ressursene brukes der fremover, sier administrerende direktør Lars Mølbach i Baxt.

Ikke copyright

Den pikante striden har stått om to kaketyper og fire lefsesorter. Når det gjelder kakene mener retten at kakene var så like at forbrukerne ikke nødvendigvis så forskjell. Men de to tidligere samarbeidspartnerne hadde begge tatt del i produktutviklingen, og dermed kunne ikke Rieber påberope seg noen eksklusiv rett til bakverket.

Av de fire lefsene mente retten at en lefsetype helt klart var kopiert på urettmessig vis. Men trass i den lovstridige kopieringen mente retten at Rieber & Søn ikke kunne påvise at de ble påført noe vesentlig tap eller ulempe på grunn a dette. Rieber begjæring om forbud mot kake- og lefseslaget ble dermed ikke tatt til følge. Rieber må også ifølge kjennelsen betale drøye 100.000 i saksomkostninger til motparten.