Jebsen Gruppen, der Kristian Jebsens Rederi AS er moderselskap, forbedret resultatet før skatt i fjor, sammenlignet med 2007, med bortimot 200 millioner kroner.

Gruppens nye administrerende direktør, Åke Gregertsen, forklarer det uvanlige forholdet på følgende måte.

– I de veldig gode årene før finanskrisen satte inn på høstparten 2008, hadde vi langsiktige fraktavtaler, men ikke nok skip til å dekke kontraktene. Nybygg som var bestilt ble ikke levert etter avtalen og rederiet måtte leie inn skip til svært høye rater i et supersterkt shippingmarked, forklarer, forklarer Åke Gregertsen.

Gode penger på Svalbard

– I 2008 og inn i 2009 har rederiet også langsiktige fraktavtaler med industrien, men fraktmarkedene er langt svakere, og vi kan leie inn skip rimeligere for å ta seg av skipningene vi har forpliktet oss til. Dermed blir resultatene bedre, forklarer Gregertsen.

Han peker også på at rederiet i 2008 har tjent gode penger på kullfarten på Svalbard. Det ble skipet ut gode volumer og Jebsens leier inn skip rimeligere fordi markedet er tilbake til mer normale nivåer.

Svalbardkontrakten med Store Norske Spitsbergen Grubekompani skjer gjennom Polar Coal der Jebsen Gruppen nå eier 60 prosent, etter at blant annet Trond Mohn overtok en del av Jebsen-aksjene i selskapet.

Knapt varm i trøyen

Åke Gregertsen er knapt blitt varm i Jebsen-trøyen etter at han tok overgang fra Star Shipping som følge av delingen av selskapet mellom eierne, Grieg Shipping Group og Westfal-Larsen familiens Masterbulk i Singapore.

Han etterfølger Bjørn Jebsen som administrerende direktør. Bjørn Jebsen på sin side har overtatt farens, Atle Jebsen, sin posisjon som styreformann.

Salg, kjøp og kontraheringer

Jebsen Gruppen overtar i 2009 og 2010 flere nye skip, blant annet den 30.000 dødvekttonn store selvlosseren MS «Vestnes» fra verft i Kina som ble tatt over i april i år, og søsteren MS «Stornes» fra samme verft i 2010. Dette skipet er kontrahert i samarbeid med det nederlandske selskapet Van Oord NV.

Van Oord har for øvrig kjøpt Jebsens selvlosser MS «Nordnes» (tidligere «Rocknes»), mens Jebsens har kjøpt selvlosseren MS «Tertnes» fra Van Oord.

Jebsens har leiet inn MS «Nordnes» på bareboat-certeparti i 12 år og skal drive og bemanne skipet som om det var eiet. Skipene sysselsettes i offshoreoppdrag i Nordsjøen, mens MS «Tertnes» i april i år ble sendt til Filippinene for et tildekningsoppdrag på havbunnen for Shell.

Styret sier i årsberetningen at det forventes en fortsatt sterk etterspørsel etter disse spesialskipene for tildekning av olje— og gassrørledninger i Nordsjøen.

To 33.500 dødvekttonns open hatch bulkskip skal overtas fra verft i Kina i slutten av 2009 og begynnelsen av 2010.

I tillegg ser rederiet etter hva Bergens Tidende kjenner til, på flere nybyggingsprosjekter. Samtidig vurderes kjøp av brukte skip.

I alt for Jebsen Gruppen leid inn åtte skip på langsiktige avtaler med varigheter frem til 2011. Leie for disse skipene i perioden ligger på 747 millioner kroner.