— Utfalletav saken har vært klart hele tiden, både før tingretten og nå. Det er trist aten fagforening som SAFE misbruker medlemmene sine og setter i gang en håpløssak, sier advokat Dag Steinfeld.

Gulating lagmannsrett har holdt fast dommen fra Bergentingrett, der saksøkeren, verneombudet og hans fagforbund SAFE, tapte saken ogble dømt til å betale saksomkostninger.

Varslet om farlige arbeidsforhold

Bakgrunnen for søksmålet er at det tidligere verneombudetmener seg utsatt for gjengjeldelse etter å ha varslet om farligearbeidsforhold. Blant annet skal han ha varslet Odfjell og Statoil om manglendekurs i bruk av fallsikringsutstyr, og om røyking i boretårnet.

Varslingen førte ifølge ham selv til at han ble massivtsvertet av ledelsen, trakassert, mobbet og latterliggjort. I tillegg hevdersaksøkeren å ha blitt degradert og forskjellsbehandlet.

Skuffet

Ved avgjørelsen mente flertallet at Odfjell har behandletvarslingene, og at det ikke er grunnlag for å hevde at verneombudet er blittforfulgt, trakassert eller mobbet.

Fagforeningens leder er skuffet over dommen, og overrasketover hvordan retten har vurdert bevisene.

— Flertallethar valgt ikke å forholde seg til de to sakskyndige vitnene våre. Det blir ikkenevnt med et ord i dommen. I tillegg fastslår dommen at en arbeidsgiver ikkehar et overordnet ansvar dersom en arbeidstaker blir mobbet av kollegene sine,sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Dømt til å betale 815.000 kroner

Hun avviser påstanden til Steinfeld om at fagforeningenmisbruker medlemmene sine.

— SAFEville aldri gått i gang med en slik sak dersom Odfjell ikke hadde gjort urett.Slik vi oppfatter saken er verneombudet trakassert og dårlig behandlet. Menselv med bevisene vi kommer med, er det ikke mulig å slå igjennom. Det er syndfor rettsvernet vi påberoper oss å ha, sier hun.

Odfjell vant ankesaken fullt ut og saksøkeren ble i tilleggdømt til å betale saksomkostninger til Odfjell på en halv million før moms, detvil si om lag 815.000 kroner.

SAFE er nå inne i diskusjon om de skal ta saken videre tilHøyesterett.