— Vi har tatt en nedskriving på et enkeltengasjement innen shipping, forteller informasjonssjef Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest.

Tirsdag ettermiddag sendte banken ut en melding til Oslo Børs. Tittelen på børsmeldingen dreide seg om salg av bankens eiendommer, men mot slutten av teksten skriver banken følgende:

«Sparebanken Vest har videre foretatt en individuell tapsnedskrivning på ett enkelt engasjement på NOK 60 millioner».

- Ser bedring

- Hvordan står det til med shippingbransjen?

— Det er utfordringer i enkeltsegmenter, det er ikke til å komme vekk i fra. Men vi ser en bedring i rater på enkelte områder, sier Breivik.

Motregnes

Tapet på shippingkunden blir motregnet mot gevinsten på 130 millioner kroner Sparebanken Vest har fått fra salget av eindommene i Kaigaten og Nedre Korskirkeallmenning.

Dermed blir nettoeffekten i andre kvartal en gevinst på rundt 70 millioner kroner.

TAR TAP: - Det er utfordringer i enkeltsegmenter, det er ikke til å komme vekk i fra, sier informasjonssjef Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest.