Kari Iren Hauge fikk råd fra sin faste kundekontakt i Sparebanken Vest om å låne til sammen 1,1 millioner kroner for å kjøpe såkalte garanterte spareprodukter. Investeringen endte med tap på over 200.000 kroner. Nå har banken besluttet å betale Hauge full kompensasjon for det tapet hun ble påført.

Takker dem ikke

— Jeg er glad for at banken har gått med på å betale meg det jeg har tapt. Samtidig takker jeg dem ikke. Det var rådene fra dem som fikk meg inn i dette uføret, så det skulle egentlig bare mangle, sier Kari Iren Hauge.

Hun får drøye 200.000 kroner fra banken som skal dekke tapet hun fikk da hun måtte avslutte sparekontrakten før tiden, og rentene som hun måtte betale på de lånte pengene. I tillegg dekker banken Hauges utgifter til advokat.

— Jeg er fornøyd, men tenker på alle dem som ikke har orket å ta den belastningen jeg har tatt. Det er mange som har henvendt seg, og som nok kan være berettiget til erstatning på samme måte som meg. Men de synes det er så pinlig at de har latt seg overtale til disse investeringene, at de ikke vil fronte saken, sier Kari Iren Hauge.

Garanterte

Spar-X-produktene som Sparebanken Vest solgte til Kari Iren Hauge var garanterte på den måten at kundene ikke kunne tape sparebeløpet. Ved etableringen betalte Hauge et gebyr på rundt 1,5 prosent. Pengene ble investert i aksjemarkedet, der kundene ble stilt i utsikt betydelig avkastning dersom markedet slo til.

Selv om banken skulle ha det formelle på det tørre, har de etter mitt syn brutt det som er av regler for håndtering av slike kunder (finansprofessor Thore Johnsen)

Men det var ikke bare etableringsgebyret kundene måtte ut med. En del av avkastningen på pengene skulle banken ha i tillegg, i det som benevnes som en margin til dekning av bankens markedsrisiko, distribusjon etc.

I brosjyren er den eksemplifisert med 3,45 prosent, men kunne på noen av investeringene være over fire prosent i over treårsperioden. Altså mellom 1-1,5 prosent pr. år. Avkastningen etter at banken hadde tatt sitt, skulle deretter tilfalle kundene.

Uansvarlig

Finansprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole har gått gjennom saken til Kari Iren Hauge og konkluderte med at det var uansvarlig av banken å låne ut penger til en kunde som Kari Iren Hauge som hadde betydelig boliggjeld allerede.

— Selv om banken skulle ha det formelle på det tørre, har de etter mitt syn brutt det som er av regler for håndtering av slike kunder, sa finansprofessoren til Bergens Tidende i april.

120 kunder i Sparebanken Vest har klaget spareproduktene inn for Finansklagenemnda. Etter en gjennomgang har banken besluttet å betale kompensasjon til 31 av kundene.

— Overfor dem som vi har funnet er berettiget til kompensasjon, beklager vi at rådgivningen banken ga ikke var god nok. Nesten alle de som har fått tilbud om kompensasjon har akseptert, sier informasjonssjef Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest.

Berømmer banken

Advokat Per Magne Kristiansen har bistått Kari Iren Hauge i hennes klage på spareproduktene.

— Når situasjonen først var slik den var må jeg berømme banken for måten de har håndtert saken på. Ikke minst gjelder dette tidsaspektet, der vi har fått en rask avgjørelse fra banken, sier Kristiansen.

Han vil ikke gå i detaljer, men forklarer at Sparebanken Vest har innrømmet feilene som er påpekt i klagen. Pengebeløpet hun får holder henne helt skadesløs i forhold til tapene på de to Spar X-produktene.

Etter det BT kjenner til dreier erstatningen seg om et beløp på over 200.000 kroner. I tillegg dekker banken utgiftene til juridisk bistand.

— Dette er kompliserte forhold der jeg mener det var klart at banken også burde dekke de juridiske kostnadene for Kari Iren Hauge når de innrømmet ansvar, sier Per Magne Kristiansen.