Tappet banken for penger like før konkursen

To av storaksjonærene i Landsbanki skal ha fått overført mange hundre millioner kroner i minuttene før kollapsen var et faktum.