— Vi må nok leve i en urolig tid fremover, sier Steinar Klakegg, administrerende direketør i Sparebanken Vest til bt.no

I dag presenterte Sparebanken Vest resultatene sine for tredje kvartal, og børsfallet de siste månedene har lagt spor. Resultat før skatt ble 135 millioner kroner mot 189 millioner kroner på samme tid i fjor.

— Den internasjonale finansuroen og børsfallene har gjort at vi måtte nedjustere verdiene på de finansielle investeringspostene våre, forklarer Klakegg videre.

De finansielle investeringspostene inneholder obligasjoner, aksjer og sertifikater.

På samme tid gikk rentenettoen, altså differansen mellom renteinntektene og rentekostnadene, opp 31 millioner kroner.

— Rentenettoen vår et bedret tross stigende innlånskostnader og sterk konkurranse. Banken opplever en god utvikling på den ordinære driften, fortsetter Klakegg.

Sparebanken Vest

Beløp i mill. kr

3. kvartal 2011 3. kvartal 2010

Driftsinntekter 485 540

Driftsresultat 167 218

Res. før skatt 135 189