Omsetningen går ned 120 millioner kroner fra første halvår i fjor til 1,86 milliarder kroner.

Resultatet svekkes ganske nøyaktig like mye. Resultata før skatt i første halvår viser et underskudd på 93 millioner kroner.

I halvårsmeldingen fra verftskonserent som Magnus Stangeland har bygget opp heter det at marginene innen offshore-divsjonen er gode.

Hovedproblemet for lønnsomheten ligger innen skipsbyggingsdivisjonen. Underskuddet i denne divsjonen på 75 millioner kroner skyldes i hovedsak arbeidet som for tidenn pågår med å utruste to skip ved konsernets verft på Fosen.

Konsernsjef Terje Arnesen skriver at han håper tiltak som er satt i verk skal bidra til å gjenvinne lønnsomheten.

Offshorevirksomheten er han optimistisk til.

— Denne divisjonen har gitt solide resultatmarginer i alle de fem siste kvartalene. Grunnalget for en fortsatt sunn inntjening og en spennende videre vekst anses som meget gode, skriver Arnesen.

Bergen Group AS - 1. halvår 2012 2011
Driftsinntekter 1861 1982
Driftsresultat -61 55
Resultat før skatt -93 26