Restaurantene hadde en salgsøkning på 79 prosent og hotellene en ekstraomsetning på 7,7 millioner, viser rapporten som konsulentselskapet PwC har levert til Bergen kommune. I sin gjennomgang av hvilken økonomisk effekt seilskutefesten hadde for byen, konkluderer selskapet med at verdien av alle korttransaksjoner i Bergen i de fire dagene folkefesten pågikk økte med om lag 40 millioner kroner.

Første gang

— Vi vet at byens innbyggere setter stor pris på slike folkefester. Det er samlende og styrkende for byens identitet. Nå kan vi for første gang slå fast hva de tilreisende til et slikt arrangement faktisk tilfører byen rent økonomisk, sier byråd Helge Stormoen.

Rapporten sier også at det var 184.000 forskjellige personer som besøkte arrangementet. Mange flere ganger slik at antall besøk kommer opp i 500-600.000.

Nedgang for noen

For kjøpesentrene i bykjernen er ikke tallene entydige. Galleriet og Xhibition rapporterer om en lavere omsetning med henholdsvis en nedgang på tre prosent og fire prosent, sammenlignet med uken før arrangementet. Kløverhuset kan imidlertid melde om en salgsøkning på 44 prosent, mens Bergen Storsenter fikk en økning på 8 prosent, heter det i rapporten.

Firegangeren

Det er restaurantene i nærheten av Vågen som naturlig nok har opplevd den sterkeste effekten. Noen har rapportert om en salgsøkning på fire ganger i forhold til uken før. For restauranter som ligger litt lengre unna er det bare en svak vekst, heter det i rapporten. Når det gjelder hotellene er tretten stykker undersøkt og totalt hadde de en omsetningsøkning på 67 prosent i forhold til de samme dagene i uken før. Noen av tallene er også sammenlignet med korresponderende dager året før. Den samme fredagen i 2013 hadde Rihanna konsert i Bergen. På denne dagen har hotellene rapportert om en lavere omsetning enn fredagen under The Tall Ships Races.