Byrådet anmeldte i fjor det som skjedde da sensitiv informasjon fra en anbudsprosess ble kjent for partene. Statsadvokaten henla saken i mars, blant annet fordi det ikke var sikret spor på et tidligere tidspunkt. Bergen kommune klaget henleggelsen inn for Riksadvokaten.

-Jeg kan bekrefte at Riksadvokaten har besluttet at statsadvokatens henleggelse blir opprettholdt, sier førstestatsadvokat Kjerstin Kvande hos Riksadvokaten.

Byrådet avlyste i mai 2009 anbudsprosessen der firmaene Atea og ErgoGroup kjempet om en kontrakt verdt 150-180 millioner kroner. En intern varsling avslørte at begge partene trolig hadde fått tilgang til informasjon om motpartens bud.

Firmaet G-Partner la våren 2010 frem en rapport som konkluderte med at det høyst sannsynlig hadde lekket informasjon fra Bergen kommune i løpet av prosessen. Byrådet besluttet å avskjedige to ledere i Bergen kommune etter at saken ble kjent.