Energidivisjonen til utstyrsleverandøren TTS Marine er fremdeles i trøbbel. I tredje kvartal hadde avdelingen et driftsunderskudd på 55 millioner kroner. Så langt i år er underskuddet i divisjonen på det dobbelte.

«Aktivitetsnivået innen bore— og offshoreutstyr har vært lavt i 2010 og sammen med lave marginer på eksiterende kontrakter og kostnadsoverskridelser medførte dette tap i kvartalet og hittil i år», skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Heldigvis for TTS Marine går de to andre avdelingene («Marine» og «Port and Logistics») med overskudd.

Omsetningen for TTS-konsernet er så langt i år redusert fra 889 millioner, til 648 millioner.

Driftsresultatet for konsernet viser en liten bedring i forhold til samme periode i fjor, men ender på et underskudd på 5,9 millioner kroner.

kvartalsresultat* / TTS Group

3. kv. -10 3. kv. -09
Driftsinntekter 648 029 888 606
Driftsresultat -5 948 -10 612
Resultat før skatt -42 694 -43 270
  • tall i tusen kroner