— Resultatet er ikke tilfredsstillende, fordi vi har hatt en del startvansker i offshore satsingen vår, sier konsernsjef Johannes D. Neteland. Driftsresultatet endte på 44,6 millioner mot 74,5 millioner i samme periode i fjor, en svekkelse på 40 prosent. Men konsernets ser lyst på markedet.

Positivt marked

— Vi opplever en meget positiv markedsutvikling når det gjelder kraner til offshorefartøy, samt utstyr til bilskip og lasthåndtering på verft. Resultatnedgangen skyldes problemer i enkelte offshore prosjekter, samt svakere inntjening for joint venture-selskapene i Kina, sier Johannes Neteland.

I offshoremarkedet er det god fart, men konsernet har ikke levert etter kontraktene og i tillegg feilkalkulert enkeltprosjekter. Ifølge pressemeldingen kommer resultatsvekkelsen som følge av dette.

Engangstilfeller

Konsernsjefen mener de nå har tatt alle kostnader tilknyttet forsinkelser og det han karakteriserer som tabber i kalkulasjonssystemene.

— Forsinkelsesbøtene er om lag halvparten av dette. Det er gammel moro som vi allerede har tatt høyde for. Den andre feilen en systemfeil i kalkylene. Det har vi nå løst. Problemet var at den samme feilen er skjedd på fire kraner. Dermed blir det fire ganger så stort, sier Neteland.

Han mener de nå har sett bunnen og ser positivt på markedet fremover.

— Vi hadde et svakt første kvartal, mens vi i andre kvartal leverer bedre enn fjoråret, trass i forsinkelser og feilkalkyler, sier Neteland.