Nåværende markedssituasjon og -utvikling innenfor offshore-segmentet, kombinert med evaluering av effektivitet og prosesstyring danner basis for at inntill 60 jobber forsvinner i TTS.

Markedsutviklingen innenfor TTS konsernets offshore-segmentutvikler seg svakere enn forventet. Vi forventer heller ikke at markedet vilforbedre seg innen kort tid. Vi er i ensituasjon der vi kommer til å få overkapasitet,og har derfor må vi redusere antall ansatte sierMiao Reinlund, kommunikasjonssjef i TTS.

Største kutt i Bergen

TTS Group iverksetter derfor en bemanningsreduksjon på 40-60 ansatte. Ansatte i TTS ble informert på et allmøte i dag.

Kapasitetsjusteringen vil påvirke personell som er ansatt i konsernets offshore-segment i Bergen og Shanghai. Omtrent halvpartentil to tredjedelerav de overtallige er ansatte på TTS sitt kontor i Bergen

Blodrøde tall

TTS Group har de siste årene slitt med blodrøde tall. Selskapet hadde i årets tredje kvartal inntekter på 549 millioner kroner, en liten nedgang sammenlignet med 565 millioner i fjor. Driftsresultatet (EBITDA) endte på 2 millioner i pluss, betydelige bedre enn 80 millioner i minus i 2013.

— Vi har hatt mindre ordre enn forventet, ogvi må derfor jobbe kontinuerlig for å igjen oppnå lønnsomhet, sier Reinlund.

Justeringen forventes å danne grunnlag for gradvis forbedring av lønnsomhet i løpet av første halvår 2015.

Prosessen for å gjennomføre bemanningsreduksjonen er startet, og forventes avsluttet i løpet av 1. kvartal 2015.