Det viser en omfattende studie gjennomført av NHH-forskerne Kjell Gunnar Salvanes, Jarle Møen og Helge Sandvig Thorsen.

Funnene baserer seg blant annet på resultatene fra IQ-tester av alle norske menn som var inne til sesjon og er født mellom 1950 og 1980. De som gjorde det godt på disse testene, fikk i snitt også bedre resultater på skolen, større suksess i arbeidsmarkedet og høyere lønn.

Av de mange hundre tusen som har gjennomført IQ-tester som 20-åringer, har forskergruppen ved NHH i denne studien fulgt de unge mennene som valgte lærerutdanning.

Viktigste egenskap

Tallene fra NHH-studien viser at menn som velger lærerutdanning, har scoret stadig lavere på IQ-testene fra sesjon. Det betyr at lærernes evne til å tilegne seg kunnskaper blir lavere etter hvert som de "gamle" lærerne forlater skolen.

IQ-testene gir nødvendigvis ikke et fullgodt bilde på intelligens, men viser evnene den enkelte har til å få med seg kunnskap.

Forskerne viser her til annen forskningslitteratur som hevder at nettopp disse kognitive evnene er viktigere enn noen andre egenskaper for en god lærer. Faktisk viktigere enn å være tålmodig, motiverende og god til å kommunisere.

Har fått lavere status

— Jeg nekter å tro det, utbryter Henrik Hellevik (33) og ler.

Hellevik er student ved lærerhøgskolen i Bergen og overraskes først over forskernes funn.

— Det kan være at lærerutdanning har hatt en litt synkende status, at folk velger yrker som er bedre betalt. Kanskje læreryrket hadde mer status før, sier Hellevik.

Studentkollega Stian Aadland (27) er enig i at status spiller en rolle.

— Å si at du går på lærerhøgskolen nå, har ikke samme status som å si at du går på BI eller handelshøyskolen, sier han.

- Økt status

Studentrådsleder Benedicte Solbakken (23) mener trendener snudd.

— Snittet for å komme inn på lærerhøgskolen er økt vesentlig de siste årene, sier Solbakken.

Selv måtte hun ha et snitt på fem for å komme inn på utdanningen til musikklærer. Dessuten har lønnsnivået økt.

— Jeg tror statusen til læreryrket har økt, slik at det er blitt mer konkurranse om plassene. Det var det ikke for noen år siden, sier hun.

Vil ikke betale dem mer

— Det har noe med lønn å gjøre også, sier Monica Rasmussen (39).

Gjennom nesten hele perioden har lærerne hatt en lavere lønnsutvikling enn gjennomsnittet av norske lønnstakere.

Unntaket var tidlig på 2000-tallet da lærerne fikk et lønnsløft. Dette er imidlertid for lengst tatt igjen av andre yrkesgrupper. Lærerne er tilbake igjen på gamle lavlønnsspor, og forskerne mer enn antyder at dette er en ønsket utvikling styrt av politikerne.

Nesten alle lærere er offentlig ansatte, og deres lønnsutvikling bestemmes i all hovedsak gjennom sentrale forhandlinger. På den måten kan man si at man får hva man betaler for.

De beste forsvinner

På den annen side er det nesten ingen andre yrkesgrupper som har mer sammenpresset og lik lønnsstruktur enn lærerne. Yrkesgruppen har fremfor noen prioritert likelønn.

Skal en god lærer få bedre betalt, må vedkommende enten ta mer utdanning eller søke seg bort fra skolen. Og NHH-forskerne viser at det faktisk er de beste som forlater skolen og går over i andre yrker.

I hvert fall har disse avhopperne scoret bedre på IQ-testene fra den militære sesjonen, viser deres studie.

Hva mener du om funnene i undersøkelsen? Si din mening under!