Mandag morgen sendte Veidekke og Lerum ut en pressemelding der de orienterer for planene. Kort fortalt vil Lerum legge ned fabrikken i Sogndal og flytte syltetøyproduksjonen og administrasjonen til Kaupanger. Veidekke på sin side står klar til å kjøpe fabrikktomten i Sogndal. Entreprenøren skal også arbeide med å oppgradere fabrikken i Kaupanger.

— Vi har inngått en avtale om å utvikle Lerums eiendommer i Sogndal og på Kaupanger, sier Rune Karlsen, distriktsleder i Veidekke Sogndal.

100-150 nye boliger

- Hvor mange boliger kan det komme i Sogndal?

— Det er ennå tidlig i prosessen og det er det vi skal finne ut. Men det kan ligge an til mellom 100 og 150 nye boliger, svarer Karlsen.

Han forteller at boligene tidligst kan stå klare i 2015, forutsatt at kommunen stiller seg positiv til planene.

— Det bør være interesse for dette prosjektet. Fabrikken ligger på kommunens beste tomt, helt nede ved fjorden, skryter Karlsen.

I pressemeldingen heter det at partene de neste månedene skal arbeide tett sammen for å komme frem til et endelig beslutningsgrunnlag. I denne perioden skal det utarbeides løsninger på tekniske og økonomiske utfordringer for Lerum både i Kaupanger og Sogndal.

Salg en forutsetning for satsing

Slik begrunner Trine Lerum Hjellhaug, Lerums administrerende direktør, det nye prosjektet:

— Vi har hatt et ønske om å samlokalisere all vår produksjon i lengre tid, men det er først nå når vi har fått med oss Veidekke, at vi ser at dette kan bli en realitet. Det er viktig for Lerum og vår konkurransekraft at vi klarer å samle all aktivitet på en plass. Men en forutsetning for satsingen vår er at oppgraderingen av fabrikken på Kaupanger og flyttingen av administrasjon og syltetøyproduksjonen blir finansiert ved salg av fabrikktomten i Sogndal til Veidekke.

Regulert til bolig og næring

Hun sier videre at Lerum har cirka 35 ansatte i Sogndal og cirka 60 i Kaupanger.

Tjenesteleder Endre Nedrelo ved plan og næringsavdelingen i Sogndal kommune forteller at kommunen skal i møte med Veidekke og Lerum i løpet av uken.

— Området er regulert til bolig- og næringsformål. Kommunen har en godkjent reguleringsplan som den vil forholde seg til, sier han.

I pressemeldingen heter det videre at mange hensyn skal tas, for eksempel til naboer og eksisterende bosetting og til planene om fjordstien i det aktuelle området i Sogndal.