Sykepleiere over hele landet føler seg sjikanert etter Spekter-direktør Anne-Kari Brattens angrep på Dagsrevyen for en uke siden. Der sa hun at sykepleierne må jobbe mer og ikke bruke tid på kafébesøk og Sats.

— De må forstå at de må delta på denne dugnaden, sa Bratten.

Utspillet har skapt sterke reaksjoner og en spent stemning før årets lønnsoppgjør. Om to uker skal Spekter, som representerer helseforetakene, forhandle med sykepleierforbundet.

Spekter-direktøren anslo at hun fikk 350 SMS fra rasende sykepleiere i dagene etterpå. Leder i Sykepleierforbundet, Lisbeth Normann, kaller uttalelsene hånlige og sjikanøse. Hun tror ikke det norske folk kjenner seg igjen i karakteristikken.

Sykehusene hadde ikke gått rundt uten deres innsatsvilje.

Brita Tarberg, tillitsvalgt

Sårende og provoserende

— Helt utrolig provoserende, sier sykepleier May-Britt Sudmann. I snart fire år har hun jobbet på Haukeland universitetssykehus, ved avdeling for gastro- og akuttkirurgi. Hun har en 75 prosents fast stilling, og må ta til takke med vikariater og ekstravakter for å kunne jobbe på heltid.

På avdelingen er flertallet i samme situasjon: De har deltidsstillinger, men vil jobbe fulltid. Det betyr ekstravakter og ugunstige arbeidstider. I tillegg gjør den usikre inntekten at mange har fått problemer når de skal ta opp boliglån, forteller hun.

— Vi blir ringt opp på kort varsel, tar ekstravakter og jobber overtid, godtar ubekvem arbeidstid og har et enormt arbeidspress - og vi stiller opp. Og så blir vi beskyldt for å være late. Det er både sårende og provoserende, sier Sudmann, og legger at Spekter uansett ikke har noe med om de ansatte går på kafé eller trener på fritiden.

Ingen norske arbeidstagere er så utsatt for tidspress og store arbeidsbelastninger i jobbsammenheng som sykepleiere. Det viser en omfattende rapport fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA), som ble lagt frem i slutten av mars.

Foretakstillitsvalgt på Haukeland, Brita Tarberg, mener sykepleierne viser en fleksibilitet uten sidestykke.

— Og så blir de anklaget for det motsatte. Sykehusene hadde ikke gått rundt uten deres innsatsvilje. Det er ekstra provoserende i en situasjon der vi vet at mange ikke får lov til å jobbe så mye som de ønsker, sier Tarberg.

Trenger flere sykepleiere

Ifølge Statistisk sentralbyrå, er det 70.000 som jobber ufrivillig deltid i Norge. Ifølge Forskningsstiftelsen Fafo, er det snakk om 115.000. Flesteparten av dem er kvinner i helse- og sosialsektoren.

Julie Valentini har jobbet som sykepleier på samme avdeling som kollegaen Sudmann i snart ett år.

— Det å være sykepleier er et kjempeyrke. Det er givende, og jeg trives veldig, sier Valentini.

Også hun har deltidsstilling på 75 prosent. Hun forteller om stort trøkk og lange dager der det knapt er tid til å spise mellom arbeidsoppgavene.

— Derfor er utspillet ekstra provoserende. Jeg føler meg ikke lat. Vi stiller opp og er behjelpelige. Ofte er vi så slitne at vi, som er 24 og 25 år gamle, må sove middag når vi kommer hjem. Spekter-direktøren burde tatt seg noen vakter, jeg tror ikke hun vet hva som foregår på gulvet, sier Valentini.

May-Britt Sudmann synes utspillet er spesielt uheldig fordi helsevesenet trenger flere sykepleiere, ikke minst når eldrebølgen gjør seg gjeldende.

— Det er dumt at det alltid skal være sykepleierne som blir hakket på. Vi trenger å rekruttere flere. Da hjelper det ikke at en representant for arbeidsgiveren sier at du må være forberedt på å jobbe på dugnad - altså gratis, sier Sudmann.

Hva synes du om utspillet? Bruk kommentarfeltet.