Meglingen starter hos Riksmeklingsmannen tirsdag og skal være avsluttet innen midnatt natt til onsdag. Dersom det ikke blir enighet, vil rundt 2.400 arbeidstakere gå ut i streik onsdag morgen.

Meglingen kommer etter at Oslo kommune brøt forhandlingene med hovedorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne om en ny lønnsavtale.

Arbeidstakerorganisasjonens krav var det samme som det ble enighet om mellom KS og de andre kommunene, der rammen ble 4,3 prosent. Tilbudet fra Oslo kommune var et tillegg på 3,7 prosent.

LO tar ut 1.486 medlemmer, Unio 340 og YS 55 medlemmer. Akademikerne har ikke gjort noe streikeuttak.

— Vi har godt håp om å finne en løsning ved hjelp av meglingsinstituttet, Skulle vi likevel ikke lykkes, må vi vurdere situasjonen på nytt, sier forhandlingsleder for Akademikerne Jan Olav Birkenhagen.

Streiken kan føre til stengte skoler, skolefritidsordninger og barnehager. På de sykehjemmene som blir berørt, vil pasienter bli værende på avdelingen og dermed forsinke pasientflyten. Færre pasienter kan reise hjem og det blir færre utskrivninger fra sykehus til sykehjem.

De YS-organiserte trafikkbetjentene vil også streike slik at bare de trafikkbetjentene som er organisert i LO, vil være i sving med å skrive ut parkeringsforelegg.