— Folk må bygge så store og påkostede hytter de bare vil. Vi for vår del klarer oss godt med denne enkle 50-tallshytten. På grunn av beliggenheten med egen strandlinje og utsikt utover Sørlandets skjærgård, måtte vi da vi kjøpte den i 1998 likevel grave dypt i lommeboken, sier Jon Døviken.

Hytten ved Kristiansand har beliggenheten flest nordmenn drømmer om, viser Prognosesenterets årlige spørreundersøkelse. 46.000 nordmenn sier de har konkrete planer om å kjøpe hytte ved kysten, mot 37.000 i fjellet og 13.000 i det norske innlandet. 37.000 planlegger fritidsbolig i utlandet, og mange ender med det fremfor hytte ved kysten.

— Det som gjør trykket mot utlandet så stort er at for mange er planen om hytte ved kysten urealistisk, på grunn av prisene, sier adm. direktør Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

Han har fulgt eiendomsmarkedet tett i en årrekke, og mener det som begrenser prisveksten på sjønære hytter i Norge er at de konkurrerer direkte med ferieboliger i Spania.

— De har noen av de samme kriteriene, og i stedet for å betale åtte millioner i Norge får du mye av det samme i Spania for 1,5. Og i dag kan du fly veldig mye for 6,5 millioner, sier han.

Dobling på ti år

Statistisk sentralbyrå anslår at nordmenn i 2010 eide feriehus i utlandet for 170 milliarder kroner. For de siste ti årene er antallet norskeide feriehus i utlandet mer enn doblet: 85.000 norske husstander hadde ved inngangen av året en slik ferieeiendom, 45.000 flere enn i 2001.

I samme periode økte antall ferieeiendommer i Norge med 65.000, et tall som også inkluderer utlendingers eiendommer.

Øye tror gapet mellom nordmenns ferieboligkjøp i utlandet og Norge vil minske ytterligere i årene som kommer.

— Ja, for du har nå 410.000 hytter i Norge, og 1,2 millioner nordmenn sier de har tilgang til hytte. Så halvparten av Norges befolkning har allerede tilgang til hytte i Norge. Mange av disse, som mine barn, vil ikke kjøpe i Norge. De vil kjøpe ute, sier han.

I toppårene før finanskrisen økte nordmenns fritidsboliger i utlandet mer enn tilveksten av fritidsboliger i Norge. Under finanskrisen gikk utenlandskjøpene kraftig ned, men er nå på veg opp igjen.

— Det har skjedd en tydelig endring. Signalene er at det er veldig stor kjøpelyst igjen, spesielt i Spania, sier Øye.

Kjøper fortsatt i Norge

En viktig drivkraft er de dårlige tidene i Europa, som har gjort ferieboliger i Sør-Europa billigere for nordmenn. Samtidig har hytteprisene i Norge økt kraftig, viser tall fra SSB. Gjennomsnittsprisen for en omsatt fritidseiendom i fjor var 1,4 millioner kroner. Dyrest var det i Vestfold, med en gjennomsnittspris på 2,2 millioner kroner. Deretter fulgte Vest-Agder (1,8 mill.) og Hordaland (1,7 mill.).

Det siste halvåret har det vært en rekke medieoppslag om sviktende hyttesalg i Norge, gjerne med eiendomsmeglere som kilde. Det tror Øye i Prognosesenteret ikke noe på.

— Vi ser det går veldig tungt i sjømarkedet i den dyre enden, men det er så lite i antall. Ingenting tyder på at omsetningen av hytter har gått ned, sier han, og viser både til tall fra Statistisk sentralbyrå for første kvartal og fra utviklingen i eierskifteforsikringer.