Regjeringen Stoltenberg legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett.

Samlet bruker regjeringen nesten 130 milliarder kroner fra oljeinntektene, det tilsvarer 5,7 prosent av forventet avkastning fra oljefondet.

I sine nye prognoser regner regjeringen med at arbeidsledigheten vil nå 3,75 prosent av arbeidsstyrken i år, og opp imot 4,75 prosent neste år. Det vil si rundt 120.000 ledige.

3000 studieplasser

Regjeringen vil etablere 3000 ekstra studieplasser på landets universiteter og høyskoler. etter det NRK erfarer.

Lærer— og sykepleierutdanningen vil bli prioritert. Der er søknadsbunken høy og behovet for arbeidskraft størst framover. Også realfagene vil få flere plasser.

Flere studieplasser er ett av flere tiltak for å bekjempe arbeidsledigheten. Jarle Aarbakke, som leder Universitets- og høyskolerådet, er glad for tiltaket.

– Jeg er fornøyd i den forstand at det er mer enn det pleier å være i et revidert nasjonalbudsjett, og at man tar signalene på alvor, sier Aarbakke.

Hva mener du regjeringen bør bruke pengene på? Si din mening her.

Saken oppdateres.

ARKIV