Fredag for to uker siden ble de ansatte i In City Holding AS innkalt til et personalmøte.

På møtet ble eiendomsmilliardær Tom Rune Pedersen presentert som ny eier i selskapet som driver In City Hotel, samt utestedene Bocca Restaurant, Bocca Bar og Feliz i Ole Bull-bygget like ved Den blå steinen.

Inntil nylig var In City Holding kontrollert av ekteparet Erik-André Olsen og Hilde Valdersnes Olsen. Pedersen skulle kjøpe ekteparets eierpost på til sammen 58,3 prosent.

Planen var at Erik-André Olsen skulle fortsette som daglig leder. Under det en kilde beskriver som et «hallelujamøte», fikk de ansatte også beskjed om at de sammen skulle lage «Europas feteste restauranthus» i Ole Bull-bygget. Slik gikk det ikke.

Svigerfar slo til

Roald Valdersnes er far til Hilde Valdersnes Olsen, og satt på en mindre eierpost i In City Holding. Han forteller til BT at han selv ikke var informert om møtet hvor Pedersen ble introdusert som ny eier.

Men da han mandag for halvannen uke siden fikk kjennskap til aksjesalget, bestemte Valdersnes seg raskt for å gjøre gjeldende en forkjøpsrett han har etter aksjeloven.

- Jeg ønsket meg full kontroll på huset, sier Valdersnes.

Kastet ut svigersønn

Under In City Holdings generalforsamling sist fredag, skulle Tom Rune Pedersen etter planen bli innstilt som styreformann. Men etter at Roald Valdersnes benyttet forkjøpsretten, ble det endringer.

- Jeg er styreleder i selskapet. Nå er det bare meg og min sønn i styret, sier Valdersnes.

Dermed ble svigersønnen Erik-André Olsen kastet ut av styret. Senere samme fredag ble de ansatte hasteinnkalt til et nytt møte hvor det kom en kontramelding om de storslåtte planene om å lage «Europas feteste restauranthus».

Eierskiftet i Ole Bull-bygget kommer om lag et år etter at far Valdersnes var i en bitter rettskrangel med sin datter og svigersønn (se også undersak).

- Nå kan jeg endelig begynne å tenke butikk igjen. Dette har vært en enorm personlig belastning for hele familien. Nå kan jeg glemme problemene og se mulighetene, sier Roald Valdersnes.

Usikker skjebne

Erik-André Olsen er fremdeles daglig leder i In City Holding. Det er uvisst hva som skjer videre nå som svigerfaren — som han er i dyp konflikt med - har full kontroll over selskapet.

Selv sier Roald Valdersnes følg­ende om hvorvidt han vil foreta endringer:

- Det er for tidlig å si noe om. Nå vil jeg få informasjon om selskapet og gå gjennom ulike forhold.

Advokat Per Erland representerer Roald Valdersnes. Han forteller at selv om Valdersnes har gjort gjeldende forkjøpsretten, er prisen ennå ikke satt.

- Enten må selger bli enige med kjøper om en pris, ellers må det fastsettes ved skjønn, sier Erland.

Verken han eller Valdersnes ønsker å si noe om hvilken pris Tom Rune Pedersen skal ha lagt på bordet.

Kjøpte også i Ole Bull

I tillegg til å kjøpe aksjene i In City Holding, har Tom Rune Pedersen også kjøpt Hilde Valdersnes Olsens eierpost på 45 prosent i Ole Bull Holding. Under rettssaken hun tapte i fjor, krevde Hilde Valdersnes Olsen mellom 70 og 90 millioner kroner for disse aksjene.

Så langt har Roald Valdersnes ikke tatt stilling om han også vil benytte forkjøpsretten for disse aksjene. Etter aksjeloven har han to måneder på seg til å kreve overtakelse av aksjene.

På spørsmål om Pedersen skal ha betalt like mye som Hilde Valdersnes krevde i fjor, svarer far Valdersnes følgende:

- Jeg kan si at det nå er snakk om en helt annen - og lavere sum.

BT har ikke lyktes med å få kommentarer fra Tom Rune Pedersen, Erik-André Olsen eller Hilde Valdersnes Olsen.