Pilatestimer, løpegruppe, trimrom, bedriftsfotball og svømmetrening. I kjelleren, under marmorflisene som introduserer kontorlandskapet til Odfjell SE på Minde, er mulighetene mange for dem som vil drive fysisk fostring.

— Ledelsen har lagt stor vekt på å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet. Vi mener det virker forebyggende for sykefravær, sier kommunikasjonssjef Margrethe Gudbrandsen.

Kontroller Bjarte Wetteland er en av dem som bruker treningsfasilitetene flere ganger i uken. Han forbereder treningsapparatet på dagens innsats for sin store brystmuskel.

  • Det er tidseffektivt å få trene på jobben, og det har god effekt på arbeidsmiljøet, sier han.

Lege: Trivsel er avgjørende

Sykefraværet første post

For få år siden var mer enn hver tiende ansatte i Posten Norge sykmeldt. På det meste var fraværet på over tolv prosent.

— Da vi fikk Dag Mejdell som ny konsernsjef ble sykefravær gjort til hovedprioritet, forteller pressedirektør Kjell Rakkenes.

På få år reduserte Posten sykefraværet til syv prosent.

  • Sykefravær skal være første post på alle ledermøter. I tillegg er enkle grep viktig: Er det glatt ute, får sjåførene med seg brodder, sier Rakkenes.

Et annet tiltak er at ledernes bonus går opp når sykefraværet går ned.

Rakkenes mener det blir feil å fokusere på fusk og dårlig arbeidsmoral.

— Det er å begynne i feil ende. Vi ser at det er det langsiktige arbeidet som fungerer, ikke sporadiske fruktkurver.

Ansatte driver seg hardt

Også i Statoil er det tatt langsiktige grep. Det statlige oljeselskapet har hatt stabilt sykefravær på 3,5 prosent. Ifølge HR-direktør Heidi Drilen er utfordringen fremover å hindre at fraværet går opp.

  • Vi må unngå at folk driver seg selv for hardt og møter veggen. Lederne våres skoleres til å fange opp slike signaler, sier Drilen.

På livsstilssiden har Statoil iverksatt et nytt tiltak: Det helsefremmende programmet «Inspiration».

— Vi vet at aktivitet skaper energi. Dette skal være et kick for få flere til å ta tak i eget aktivitetsnivå.

Syke av Nav-reform

Sykefraværet i Nav Hordaland ligger på 8,9 prosent i 2009. Det er en økning på 2,4 prosent bare det siste året. Nav-direktør Anne Kverneland Bogsnes tar tallene på alvor. I går tilbrakte hun en hel dag med oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen

  • Sykefraværet er altfor høyt. Det skyldes nok i stor grad at vi har vært gjennom den største omstillingen i staten noen gang. Mange opplever stort arbeidspress, og det griper vi fatt i, sier Bogsnes.

Fylkeskontoret kartlegger situasjonen ved de enkelte kontorer, det er oppfølging og tilrettelegging, og de ansatte har tilbud om årlig turdag med kollegene, og kan gjøre avtale med sin leder om to timers trening pr. uke.

— Målet i første omgang er å nå statens krav på seks prosent sykefravær. Når vi kommer dit må vi diskutere hva vi gjør videre, sier Nav-direktøren.

Trening i kulissene

Også bak sceneteppet på Den Nationale Scene (DNS) foregår det treningsaktiviteter.

  • Vi har fellestrening to ganger i uken. Det er viktig å satse på trivsel og helse- våre ansatte skal jo holde det gående seks dager i uken, sier informasjonssjef Ole Klemsdal.

Hos Rieber & Søn, som blant annet lager Toro-produktene, ligger sykefraværet betraktelig høyere, over åtte prosent.

— Det er en nedgang sammenlignet med for ett år siden, men vi jobber aktivt med å redusere det ytterligere. De ansatte får tett oppfølging fra fysioterapeut og ergo terapeut når det er behov for det, sier kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen.

Er trening løsningen, eller hva må til for å redusere sykefraværet? Si din mening.