WEF har målt EU-landenes konkurransekraft i henholdt til kriteriene fra Lisboa-traktaten.

Sverige, Danmark og Finland er ifølge organisasjonen bra på innovasjon og på å bruke ny teknologi. Også landenes satsing på forskning og utvikling, samt godt samarbeid mellom høyskoler og næringsliv får ros.

Samtidig konstaterer WEF at EU ikke har oppnådd målet med å bli den mest konkurransekraftige regionen i verden.

Nederst på listen ligger Bulgaria, Romania, Italia, Polen og Hellas.

VINNER KÅRING: Svensk økonomi, her representert ved møbelkjeden IKEA, leverer gode resultater. ARKIVFOTO