Dermed kan den kriserammede bilprodusenten holde kreditorene på armlengdes avstand en stund til. I første omgang får Saab tre måneder på seg til å restrukturere virksomheten.

Les også:

Tidligere har tingretten i Vänersborg avslått Saabs begjæring om konkursbeskyttelse. Selskapet anket, og onsdag ble kjennelsen omgjort av en domstol som tilsvarer lagmannsretten i Norge.

Vil restrukturere

Saab har bedt om beskyttelse mot kreditorene for å kunne restrukturere selskapet og starte gjeldsforhandlinger. Men tingretten hadde ingen tro på at planen ville lykkes. I kjennelsen ble det blant annet vist til at merkevaren Saab ikke er sterk nok til at det er realistisk å snu utviklingen.

Ankedomstolen er altså av en annen oppfatning og mener at den har gjort en grundigere vurdering av saken. Konkursbeskyttelsen vil nå gjøre det mulig for Saab å utbetale penger til ansatte som fortsatt venter på lønna for august.

Håper på mer penger

Saabs nederlandske eier, Swedish Automobile, har argumentert med at det kun er nødvendig med konkursbeskyttelse fram til det kommer penger fra bilprodusentens kinesiske partnere Pang Da og Youngman. Håpet er at de skal bidra med 245 millioner euro til Saab i november.