Før nedskrivninger og skatt landet de tre første månedene i år på pluss 89 millioner kroner.

Les også:

Svakere for Odfjell

Lite krise i DnB NOR

Fremgang for Vital

Resultatet påvirkes vesentlig av at banken siden august 2005 har anvendt Fair Value Option-prinsippet (FVO) i verdivurderingen av fastrentegjeld og fastrenteutlån.

FVO er en måte å vurdere seg frem til de virkelige verdier. Ordningen er frivillig å bruke. I fjor «tjente» Sparebanken Vest 30 millioner på det. Nå svekkes resultatet med 70 millioner.

Ifølge administrerende direktør Stein Klakegg har svekket realøkonomi i tillegg medført økte nedskrivninger opp utlån og verdifall på deler av bankens finansinvesteringer.

– Som i landet for øvrig, merker også Vestlandet konsekvensene av finansuroen. Med krevende markedsforhold som bakteppe, er det positivt å registrere at bankens netto rente— og kredittprovisjonsinntekter har økt med 55 millioner kroner siden samme periode i fjor. Hovedgrunnen til det er høyere volum og mer risikobasert prising, sier Stein Klakegg.

Bankens rentenetto i kvartalet er 1,53 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

–Vi har satt i verk en rekke tiltak for å bedre driften, og dette arbeidet fortsetter med full styrke. Vår strategi har lykkes godt de siste tre årene og vi er godt fornøyd med resultatene vi har oppnådd gjennom strategien, sier Klakegg.

Eiendomsmegler Vest leverer i første kvartal et resultat før skatt på 5,5 millioner kroner, mot minus 1,7 millioner i samme periode i fjor.