IATA nedjusterer nå sin resultatprognose for luftfartsindustrien i 2011 til 4 milliarder dollar, tilsvarende 21 milliarder kroner. Prognosen er mer enn halvert sammenlignet med tidligere prognoser fra mars.

– At vi i det hele tatt tjener penger i et år med en slik kombinasjon av rystelser, er resultatet av en meget skjør balanse, sier IATAs generaldirektør Giovanni Bisignani.

Dersom prognosen er riktig, vil det innebære en resultatreduksjon på 78 prosent sammenlignet med fjoråret.