Sveaas-selskapet Kistefos Venture Capital, KVC, får ikke trukket fra et tap på investeringer i USA på oppunder 80 millioner kroner på skatten.

KVC hadde investert 79,8 millioner kroner i selskapet CatOne, som drev videresalg av internettbasert programvare i det amerikanske markedet.

Men driften gikk dårlig, og høsten 2003 var CatOne teknisk konkurs. Kistefos bestemte seg i oktober 2003 for å likvidere butikken, og aksjene var dermed null verdt.

Tapte på tirsdag

Det ville Sveaas, som ifølge bladet Kapitals anslag er Norges 21. rikeste mann med en formue på 4,65 milliarder kroner i fjor, ha trukket fra på skatten i sitt selskap. Det kunne man gjøre før reglene for tap og gevinst på aksjeinvesteringer gjennom selskap ble endret i 2004.

Men ligningsmyndighetene ville det annerledes, og oppjusterte ligningsinntekten for selskapet i 2003.

Fra 2005 har Kistefos kjempet mot skattemyndighetene i tre rettsinnstanser for å få nedjustert inntekten — og dermed redusere skattekostnaden med anslagsvis 22 millioner kroner.

Det håpet brast med en enstemmig høyesterettsdom på tirsdag.

KVC har store fremførbare underskudd som dekker opp for skattekostnadene, så staten blir ikke rikere av dommen med det aller første.

  • Se [hele avgjørelsen fra Høyesterett](http://www.domstol.no/upload/HRET/saknr2011-43.pdf).

Tapte 63 mill på én dag

I november i fjor tapte Sveaas en annen skattesak, den gang i Oslo tingrett. Også der var det snakk om skattlegging av aksjerealisasjoner: I 25. mars 2004 solgte KVC sin eierandel i prissammenligningstjenesten Kelkoo til Yahoo med 210 millioner kroner i bokført gevinst.

Det samme året, i desember, vedtok Regjeringen å fjerne selskapers skatteplikt ved realisasjon av aksjegevinster. Vedtaket ble gitt tilbakevirkende kraft til 26. mars, dagen etter at Sveaas solgte til amerikanerne.

Under noe tvil kom tingretten frem til at Skatt Øst var i sin fulle rett til å sende KVC en skatteregning på 63 millioner kroner.

Christen Sveaas var ikke tilgjengelig for kommentar torsdag ettermiddag.