— Jeg kan fortelle at det vil bli varslet mye ny, risikovillig kapital i eierskapsmeldingen, sier Ingrid Heggø.

Hun representerer Sogn og Fjordane Arbeiderparti på Stortinget, og er medlem i næringskomiteen.

Heggø snakker om eierskapsmeldingen regjeringen vil presentere senere i dag, fredag.

— Det vil bli opprettet nye landsdekkende såkornfond, og det skal mer penger til Investinor, forteller hun.

Mer risikovillig kapital

Som medlem i stortingets næringskomité har hun møtt mange gründere og bedriftseiere.

— Det alle sammen påpeker er mangelen på risikovillig kapital. Særlig i en tidlig fase for bedriften, sier hun.

Tilgang til kapital for nye innovative vekstbedrifter i såkornfasen er en utfordring. Regjeringen varsler derfor i Eierskapsmeldingen at den vil legge frem forslag om å etablere nye landsdekkende såkornfond. Staten har allerede opprettet landsdekkende såkornfond, men beregninger viser at disse trolig vil ha brukt opp all kapital tidlig i 2011.

— Med nye såkornfond vil det utløses både privat kapital og kompetanse, mener Heggø.

2,2 milliarder ikke nok

Samtidig skal Investinor styrkes med mer investeringskapital. Gjennom Investinor AS er det etablert strukturer for direkte statlig eierskap i bedrifter i en tidlig fase.

Formålet med investeringsselskapet er å bidra til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter, primært nyetableringer.

— Da Investinor ble etablert i 2009 var det med 2,2 milliarder kroner i bunnen. Nå skal denne kapitalen økes ytterligere, sier Heggø.

Kommer i budsjettet

Hvor mye penger det er snakk om er ikke avklart ennå.

— Midlene vil kommer i statsbudsjettet, nå varsler vi at de vil komme, sier hun.

Selv er hun fornøyd med eierskapsmeldingen som presenteres senere i dag.

— Jeg er veldig fornøyd med å få på plass mer risikovillig kapital, noe alle nyetablerte bedrifter spør etter. Det er noe vi har jobbet med lenge, sier hun, og understreker at hun er lykkelig for at det nå kommer på plass.