Driftsunderskuddet for 2012 er på 43 millioner dollar, som er en betydelig forverring fra året før som viste et overskudd på driften på 21 millioner dollar.

Konsernsjef Jan A. Hammer sier at de dårlige tallene reflekterer et fortsatt svakt kjemikalietankmarked og fortsatt betydelige tap ved rederiets deleide terminal i Rotterdam.

— Vår hovedbekymring er knyttet til utfordrende markeder også i 2013, høye bunkerspriser og en potensiell tilbakegang i den globale økonomien, sier Hammer.

Han peker på at forholdet mellom tilbud og etterspørsel innen kjemikalietank beveger seg i positiv retning. Men han frykter at overkapasiteten kan bli forlenget fordi gunstige priser på nybygg frister investorer til å bestille ny tonnasje.

Oljeterminalen i Rotterdam, som Odfjell eier sammen med amerikanske Lindsay Goldberg LLC, har fått mye negativ publisitet i nederlandske medier og har vært stengt siden i fjor sommer på grunn av store sikkerhets- og miljøproblemer.

Selskapet melder nå at gjenåpningen av terminalen er blitt forsinket, men at den vil være i drift med full kapasitet ved utgangen av andre kvartal.

BEKYMRET: Konsernsjef Jan A. Hammer i Odfjell SE frykter at det dårlige markedet innen kjemikalietank fortsette også i 2013.