Det er fortsatt motvind i markedet for Rieber & Søn. Selv om regnskapet justeres for engangskostnader i forbindelse med nedbemanning er selskapets resultat betydelig redusert i første halvår.

Ikke fornøyd

Driften endte på 38 millioner i pluss første halvår, mot 72 millioner året før. Styret i Rieber & Søn sier seg ikke fornøyd med resultat av første halvår 2012. Men de har tillit til at de

planer som er iverksatt vil gi forbedringer, heter det i halvtårsmeldingen.

— Virksomheten har brukt betydelige markedsmidler relativt til i fjor for å styrke merkevarene og vil fortsette med dette. Det vil komme flere store nylanseringer utover høsten, skriver styret i sin rapport for første halvår.

Resultatet før skatt i andre kvartal er minus fire millioner. Dette begrunner konsert delvis med plasseringen av påsken.

Finansuro

Eksport og salg utenfor Norge er sunket med 77 millioner kroner i første halvår i år i forhold til fjoråret. Selskapet taper i øyeblikket penger i Sentraleuropa med et negativt

driftsresultat på 16 millioner kroner. Driftsmarginen for første halvår er minus 3,5 prosent i Riebers virksomhet i Sentral-Europa.

I Norge er lønnsomheten bedre, men det er i stor grad knyttet til kostnadskutt. Salgsveksten er på drøye 1 prosent, men det kommer som et resultat av oppkjøpet av Lierne Bakeri i Trøndelag. Sammenlignet med fjoråret er altså salgsutviklingen negativ med minus 2 prosent.

— Rieber merker finansuroen i Europa betydelig nå. I tillegg har vi utfordringer i det norske markedet. Her tar vi grep med nysatsinger inn på områder som hittil har vært utenfor kjerneposisjonene våre, sier konsernsjef Frank Mohn. Han forventer effekt av disse grepene i andre halvår.

IKKE FORNØYD: - Rieber merker finansuroen i Europa betydelig nå. I tillegg har vi utfordringer i det norske markedet, sier konsernsjef Frank Mohn. ARKIVFOTO: PAUL S. AMUNDSEN