Konsernsjef Johannes D. Neteland forklarer resultatnedgangen for TTS i første kvartal med et svakere bulkmarked.

For konsernet med hovedkontor i Fyllingsdalen og virksomheter i 15 land økte omsetningen i årets tre første måneder med 35 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Men resultat før skatt er redusert til det halve.

TTS leverer håndteringsutstyr og kraner for skip, havner, rigger og petroleumsindustrien.

— Det svake bulkmarkedet har medført utsettelse av flere prosjekter. Imidlertid er det andre segmenter innen shipping som viser tegn til bedring, sier Neteland.

TTS opererer fra og med i år med fire divisjoner: Marine, Offshore og tungløft, Port og logistikk og Service.

Konsernet satser mye sterkere på offshoreleveranser, og offshore- og tungløftdivisjonen står i første kvartal for 38 prosent av omsetningen i TTS-gruppen. Marinedivisjonen står for 40 prosent, som er en nedgang fra 80 prosent ved siste årsskifte.

— Det er stor etterspørsel etter kraner til boreskip, borerigger og konstruksjonsfartøy. Også etterspørselen etter mindre offshorekraner er god. Men markedet for kraner som gjør tunge løft, det vil si 600 tonn eller mer, har vært svakt, sier Neteland.

Selv om driften i første kvartal ga svakere resultater enn ventet, mener han utsiktene fremover gir grunn til nøktern optimisme.

---

TTS ASA – 1. kvartal

Tall i millioner kroner

  2013   2012  
Driftsinntekter   732   541  
Driftsresultat   18   48  
Resultat før skatt   14   29