Det er noe svakere enn tilsvarende periode i fjor, da resultatet ble 49 millioner.

Skipsbyggingsdivisjonen alene bidrar med 581 millioner av omsetningen, som totalt sett er redusert som følge av lavere aktivitet innenfor deler av konsernets virksomhetsområder.

Konsernets driftsresultat ble i første kvartal 57 millioner kroner.

I kvartalsrapporten fremheves kontrakten som er inngått med Fjord Line om bygging av to moderne cruiseskip. Denne kontrakten vil forsterke konsernets posisjon.