En sterk nedgang i forbruk av elektrisitet og brensel hindret en større oppgang i varekonsumet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Elektrisitet— og brenselforbruket gikk ned med 8,1 prosent fra mars til april, mens kjøp av transportmidler og drivstoff bidro til økningen med en samlet vekst på 1,9 prosent.

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk var uendret. Forbruket av andre varer som møbler, klær og fritidsartikler økte med 1 prosent.

I detaljhandelen gikk omsetningsvolumet opp med 0,1 prosent fra mars til april, ifølge volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

Særlig butikkhandel med salg av IKT-utstyr, byggevarer, møbler og elektriske husholdningsapparater bidro til veksten.

Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene for 10,3 prosent mer i april 2011 enn i samme måned i fjor. Dette tallet er uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum, men med justering for prisendringer.