Den moderate veksten i Norge vil fortsette en god stund. Først i 2016 kommer kan vi regne med at norsk økonomi kommer inn i en ny konjunkturoppgang.

Det er spådommen fra administrerende direktør Hans Henrik Scheel og hans stab av eksperter i Statistisk sentralbyrå, som torsdag formiddag la frem sin årlige rapport Økonomisk utsyn i Oslo.

Noen lyspunkter nevnes likevel i rapporten.

Tegn til vekst ute

Blant annet at veksten tok seg opp hos viktige handelspartnere som USA, Storbritannia og Sverige i løpet av fjoråret. Også euroområdet viser nå en svak vekst, etter en lang periode med økonomisk nedgang, påpeker SSB.

Danmark har derimot ikke hatt vekst de siste tre årene.

SSB venter at norsk prisstigning, eller konsumprisindeksen, vil havne på 2,3 prosent i 2014. Det er en økning fra 1,1 prosent i fjor.

Men hvis SSB-ekspertene får rett, blir det et kortvarig hopp. Prognosen er at indeksen skal falle igjen, til henholdsvis 1,6 prosent neste år og til 1,7 prosent i 2016.

Lave renter lenge

SSB peker på at pengemarkedsrenten har ligget ganske stabilt rundt 1,7 prosent, og tror den vil ligge omtrent der helt frem til slutten av 2015, da den kan begynne å stige beskjedent.

Mot slutten av 2017 anslås det at pengemarkedsrenten kan ha steget med ett prosentpoeng fra dagens nivå.

Basert på denne prognosen anslår SSB at boliglånsrentene i private finansinstitusjoner vil kunne holde seg uendret ut 2017, altså i nesten fire år til.

Stabile boligpriser

SSB regner også med ganske stabile boligpriser gjennom 2014, slik at årsgjennomsnittet blir knapt en prosent lavere enn i fjor.

Videre fremover er SSB-økonomenes prognose at boligprisene vil stige med rundt 2,5 prosent i året i perioden 2015-2017. Hovedbegrunnelsen deres er økt inntektsvekst og fortsatt lave renter.

Gjennomsnittlig årslønn for norske arbeidstakere økte med 3,9 prosent i fjor. I år regner SSB med at lønnsveksten faller til 3,8 prosent, og videre fall til 3,5 prosent de neste to årene.